Samarbeid

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I LibreOffice Writer, Impress og Draw kan bare en bruker om gangen åpne et dokument for skriving. I Calc kan mange brukere om gangen åpne det samme regnearket for skriving.

Samarbeid i Calc

I LibreOffice Calc gjør dokumentdelingen at flere brukerer har skrivetilgang samtidig. Hver bruker som ønsker å samarbeide, må skrive inn et navn i fanesida Verktøy → Alternativer' → LibreOffice → Brukerinformasjon'.

Warning.png Noen kommandoer er ikke tilgjengelig (vises i grått) når sporing av endringer eller deling av dokument er slått på. Du kan ikke bruke eller sette inn elementer som vises i grått i nye regneark.

Lage et nytt regneark

Bruker A lager et nytt regneark. De følgende vilkårene kan gjelde:

 • Brukeren ønsker ikke å dele regnearket med tanke på samarbeid.

  Bruker A åpner, redigerer og lagrer dokumentet slik det beskrives for Writer-, Impress- og Draw-dokumenter over.
 • Brukeren vil dele dokumentet for å legge til rette for samarbeid.

  Brukeren velger Verktøy → Del dokument for å slå på samarbeidsfunksjonene for dette dokumentet. Det åpnes et dialogvindu der brukeren kan velge å slå deling på eller av. Hvis brukeren slår på deling, vil dokumentet bli lagret i delt tilstand, noe som også vises i dokumentets tittellinje.

Du kan bruke Verktøy → Del dokument til å skifte tilstand for det gjeldende dokumentet fra udelt tilstand til delt tilstand. Hvis du vil bruke et delt dokument i udelt tilstand, lagrer du det delte dokumentet med et annet navn eller til en annen sti. Nå opprettes en kopi av regnearket, som ikke deles.

Åpne et regneark

Bruker A åpner et regneark. De følgende vilkårene kan gjelde:

 • Regnearkdokumentet er ikke i delt tilstand.

  Brukeren kan åpne, redigere og lagre dokumentet slik det beskrives for Writer-, Impress- og Draw-dokumenter over.
 • Regnearkdokumentet er i delt tilstand.

  Brukeren får en melding om at dokumentet er i delt tilstand, og at noen funksjoner ikke er tilgjengelig i denne tilstanden. Brukeren kan velge å slå av visning av denne meldinga i framtida. Når brukeren velger OK, åpnes dokumentet i delt tilstand.

Lagre et delt regnearkdokument

Bruker A lagrer et delt dokument. De følgende vilkårene kan gjelde:

 • Dokumentet er ikke endret og lagret av noen annen bruker siden bruker A åpnet dokumentet.

  Dokumentet lagres.
 • Dokumentet er endret og lagret av en annen bruker siden bruker A åpnet dokumentet.

  Hvis ingen av endringene er i konflikt, lagres dokumentet.

  Hvis endringene er i konflikt, åpnes dialogvinduet Løs konflikter. For hver konflikt må A avgjøre hvilken versjon som skal beholdes, ved å velge «Bruk mine» eller «Bruk andre».Når alle konflikter er løst, lagres dokumentet. Så lenge bruker A arbeider med å løse konfliktene, vil ingen andre brukere kunne lagre det delte dokumentet.
 • En annen bruker prøver å lagre det delte dokumentet, og er i ferd med å løse konflikter i det.

  Bruker A får en melding om at en annen bruker er i ferd med å gjøre endringer. Bruker A kan velge å avbryte lagringen og prøve på nytt senere.

Når en bruker lagrer et delt regneark, b,lir dokumentet lastet inn på nytt etter lagring slik at regnearket viser den seneste versjonen med alle endringene som er lagret av alle brukerne. En melding viser at "eksterne endringer har blitt lagt til" når en annen bruker endret noe av innholdet.

Samarbeid i Writer, Impress og Draw

Writer, Impress, Draw og Calc har det til felles at når deling av dokumenter ikke er slått på, kan en fil låses. Denne fillåsingen er tilgjengelig selv om du bruker andre operativsystemer for å få tilgang til det samme dokumentet:

Bruker A åpner et dokument. De følende vilkårene kan gjelde:

 • Dokumentet er ikke låst av en annen bruker.

  Dette dokumentet skal åpnes for å gi bruker A både lese- og skrivetilgang. Dokumentet skal låses for andre brukere til bruker A lukker dokumentet.
 • Dokumentet er merket som «skrivebeskyttet» av filsystemet.

  Dette dokumentet blir åpnet skrivebeskyttet. Redigering er ikke tillatt. Bruker A kan lagre dokumentet ved å gi dokumentet et annet navn eller lagre det til en annen sti. Bruker A kan redigere denne kopien.
 • Dokumentet er låst av en annen bruker.

  Bruker A ser et dialogvindu, som forteller at dokumentet er låst. Dialogvinduet tilbyr å åpne dokumentet i skrivebeskyttet tilstand eller åpne en kopi for redigering, eller å avbryte Åpne-kommandoen.

Brukertilgang og deling av dokument

Noen vilkår må oppfylles på operativsystemet ved styring av brukerrettigheter.

 • De delte filene må ligge i en lokasjon som kan nås av alle samarbeidspartnerne.
 • Filrettighetene for både dokementet og den tilhørende låsefilen må være satt slik at alle samarbeidspartnerne can skape, slette og endre filene.
Warning.png Skrivetilgangen kan føre til at andre brukerer, ved et uhell eller med vilje, kan slette eller endra en fil.

Related Topics

Lagre som