Ryhmätyö

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice Writerissa, Impressissä ja Draw'ssa vain yksi käyttäjä kerrallaan voi avata kunkin asiakirjan muokattavaksi. Calcissa useat käyttäjät voivat muuttaa samaa avaamaansa laskentataulukkoa yhtaikaa.

Ryhmätyö Calcilla

Asiakirjojen jakaminen LibreOffice Calcissa sallii useiden käyttäjien samanaikaiset kirjoitusoikeudet. Jokaisen yhteiskäyttäjän tulee kirjoittaa nimensä Työkalut - Asetukset' - LibreOffice - Käyttäjän tiedot' -välilehdelle.

Warning.png Eräät komennot eivät ole käytettävissä (himmennettyinä), kun muutosten jäljitys tai asiakirjan jakaminen on aktiivinen. Uudessa laskentataulukossa ei voi käyttää tai lisätä himmennettyjä osatekijöitä.

Laskentataulukon luominen

Käyttäjä A luo uuden taulukkolaskenta-asiakirjan. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

 • Käyttäjä ei halua jakaa laskentataulukkoaan ryhmätyöhön.

  Käyttäjä A avaa, muokkaa ja tallentaa asiakirjansa kuten Writerin, Impressin tai Draw'n asiakirjankin.
 • Käyttäjä haluaa jakaa laskentataulukkonsa ryhmätyöhön.

  Käyttäjä valitsee Työkalut - Jaa asiakirja asiakirjan ryhmätyöominaisuuksien aktivoimiseksi. Avautuvassa valintaikkunassa käyttäjä voi sallia ei estää jakamisen. Jos käyttäjä sallii jakamisen, asiakirja tallennetaan jaetussa muodossa. Tämä osoitetaan myös otsikkopalkissa.

Työkalut - Jaa asiakirja -komennolla voidaan asiakirjan nykyinen tila vaihtaa jakamattomasta jaetuksi. Mikäli jaettua asiakirjaa halutaan käyttää jakamattomana, se pitää tallentaa toisella nimellä tai eri polkuun. Tämä luo jaetusta asiakirjasta kopion, jota voidaan käyttää jakamattomana.

Laskentataulukon avaaminen

Käyttäjä A avaa taulukkolaskenta-asiakirjan. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

 • Laskentataulukko ei ole jaetussa tilassa.

  Käyttäjä avaa, muokkaa ja tallentaa asiakirjansa kuten Writerin, Impressin tai Draw'n asiakirjankin.
 • Laskentataulukkoasiakirja on jaetussa tilassa.

  Käyttäjä näkee viestin siitä, että asiakirja on jaetussa tilassa ja että eräät ominaisuudet eivät ole käytössä tässä tilassa. Käyttäjä voi estää viestin tulevat toistumiset. Hyväksytään OK:lla ja asiakirja avautuu jaetussa tilassa.

Jaetun laskentataulukon tallentaminen

Käyttäjä A tallentaa jaetun taulukkolaskenta-asiakirjan. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

 • Toiset käyttäjät eivät ole muuttaneet eivätkä tallentaneet asiakirjaa sen jälkeen, kun A avasi asiakirjan.

  Asiakirja on tallennettu.
 • Toiset käyttäjät ovat muuttaneet ja tallentaneet asiakirjan sen jälkeen, kun A avasi asiakirjan.

  Jos muutokset eivät aiheuta ristiriitaa, asiakirja tallennetaan.

  Jos muutokset ovat ristiriitaisia, Ratkaise ristiriidat -valintaikkuna tulee esille. Käyttäjän A pitää päättää erilaisista muutoksista, minkä version pitää, "Säilytä tekemäni" vai "Säilytä muut". Kun kaikki ristiriidat on ratkaistu, asiakirja tallennetaan. Kun käyttäjä A on ratkaisemassa ristiriitoja, muut käyttäjät eivät voi tallentaa jaettua asiakirjaa.
 • Toinen käyttäjä yrittää tallentaa jaettua asiakirjaa ja ratkaista ristiriitoja parasta aikaa.

  Käyttäjä A näkee viestit, että yhdistäminen on käynnissä. Käyttäjä A voi valita välittömästi uudestaan yrittämisen tai tallennuskomentonsa peruuttamisen nyt toistaiseksi.

Kun käyttäjä tallentaa onnistuneesti jaetun laskentataulukon, asiakirja ladataan uudelleen tallennuskomennon jälkeen, niin että laskentataulukossa näkyy viimeisin versio kaikista muutoksista, jotka eri käyttäjät ovat tallentaneet. Viesti, jossa lukee, että "laskentataulukkoa on päivitetty muiden käyttäjien tekemillä muutoksilla", näkyy, kun toiset käyttäjät ovat tehneet sisältöön muutoksia.

Ryhmätyö Writerissa, Impressissä ja Draw'ssa

Sovelluksissa Writer, Impress ja Draw sekä Calcissa, kun asiakirjan jakaminen ei ole käytössä, tiedoston lukitseminen on mahdollista. Tiedoston lukitseminen toimii, vaikka samaan asiakirjaan pyrittäisiin eri käyttöjärjestelmistä:

Käyttäjä A avaa asiakirjan. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

 • Kukaan muu käyttäjä ei ole lukinnut asiakirjaa.

  Asiakirja avautuu käyttäjälle A luku- ja kirjoitusoikeuksin. Asiakirja on lukittuna muille käyttäjille, kunnes A sulkee asiakirjan.
 • Asiakirjalla on "vain luku" -merkintä tiedostojärjestelmässä.

  Asiakirja avataan kirjoitussuojattuna. Muokkaaminen ei ole sallittua. Käyttäjä A voi tallentaa asiakirjan toisella nimellä tai toiseen polkuun ja muokata kopiota.
 • Joku muu käyttäjä on lukinnut asiakirjan.

  Käyttäjä A näkee valintaikkuna, jossa kerrotaan, että asiakirja on lukittu. Valintaikkunassa on mahdollisuus avata asiakirja kirjoitussuojattuna, avata kopio muokattavaksi tai peruuttaa avauskomento.

Käyttäjien oikeudet ja asiakirjojen jakaminen

Käyttöjärjestelmän pitää täyttää tietyt ehdot käyttäjien oikeuksien hallinnan osalta.

 • Jaetun tiedoston tulee sijainniltaan olla kaikkien yhteiskäyttäjien saatavilla.
 • Tiedostojen saantioikeudet sekä asiakirjan että sitä vastaavan lukkotiedoston osalta pitää olla asetettu niin, että kaikki yhteiskäyttäjät voivat luoda, poistaa ja muuttaa tiedostoja.
Warning.png Kirjoitusoikeus mahdollistaa toisten käyttäjien (tahattomasti tai tarkoituksellisesti) poistaa tiedosto tai muuttaa sitä.

Related Topics

Tallenna nimellä