Συνεργασία

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Στο LibreOffice Writer, Impress, and Draw, μόνο ένας χρήστης κάθε φορά μπορεί να ανοίγει οποιοδήποτε έγγραφο για εγγραφή. Στο Calc, πολύ χρήστες ταυτόχρονα μπορούν να ανοίγουν τον ίδιο πίνακα για εγγραφή.

Συνεργασία στο Calc

Στο LibreOffice Calc, ο διαμοιρασμός εγγράφου επιτρέπει της ταυτόχρονη πρόσβαση εγγραφής για πολλούς χρήστες. Κάθε χρήστης που θέλει να συνεργαστεί πρέπει να εισάγει ένα όνομα στην καρτέλα Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη'.

Warning.png Μερικές εντολές δεν είναι διαθέσιμες (σκιασμένες) όταν η παρακολούθηση αλλαγών ή η κοινή χρήση εγγράφου ενεργοποιείται. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε ή να εισάγετε τα αχνά στοιχεία.

Δημιουργία ενός νέου υπολογιστικού φύλλου

Ο Α χρήστης δημιουργεί ένα νέο έγγραφο υπολογιστικού φύλλου. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν:

 • Ο χρήστης δεν επιθυμεί να μοιραστεί το υπολογιστικό φύλλο για συνεργασία.

  Ο χρήστης Α ανοίγει, επεξεργάζεται, και σώζει το έγγραφο όπως περιγράφεται παραπάνω για έγγραφα Writer, Impress, και Draw.
 • Ο χρήστης θέλει να μοιραστεί το έγγραφο για συνεργασία.

  Ο χρήστης διαλέγει Εργαλεία - Κοινή χρήση εγγράφου για να ενεργοποιήσει τις λειτουργίες συνεργασίας για αυτό το έγγραφο. Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου ο χρήστης μπορεί να διαλέξει να ενεργοποιήσει ή όχι τη κοινή χρήση. Αν ο χρήστης ενεργοποιήσει τη κοινή χρήση, αυτό θα επισημαίνεται και στη γραμμή τίτλου.

Η εντολή Εργαλεία - Κοινή χρήση εγγράφου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εναλλαγή της κατάστασης του τρέχοντος εγγράφου από κατάσταση μη κοινής χρήσης σε κατάσταση κοινής χρήσης. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα κοινό αρχείο σε κατάσταση μη κοινής χρήσης, θα πρέπει να αποθηκεύσετε το κοινό έγγραφο χρησιμοποιώντας άλλο όνομα ή διαδρομή. Αυτό δημιουργεί ένα αντίγραφο του υπολογιστικού φύλλου που δεν είναι σε κοινή χρήση.

Άνοιγμα ενός υπολογιστικού φύλλου

Ο Α χρήστης ανοίγει ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν:

 • Το έγγραφο υπολογιστικού φύλλου δεν είναι σε κατάσταση κοινής χρήσης.

  Ο χρήστης μπορεί να ανοίξει, να επεξεργαστεί, και να σώσει το έγγραφο όπως περιγράφεται παραπάνω για έγγραφα Writer, Impress, και Draw.
 • Το έγγραφο υπολογιστικού φύλλου είναι σε κατάσταση κοινής χρήσης.

  Ο χρήστης βλέπει ένα μήνυμα ότι το έγγραφο είναι σε κατάσταση κοινής χρήσης και ότι κάποια χαρακτηριστικά δεν είναι διαθέσιμα σε αυτή τη κατάσταση. Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει αυτό το μνήμα για το μέλλον. Αφού πατήσετε στο Εντάξει, το έγγραφο ανοίγεται σε κατάσταση κοινής χρήσης.

Αποθήκευση ενός εγγράφου υπολογιστικού φύλλου κοινής χρήσης

Ο χρήστης Α αποθηκεύει ένα έγγραφο κοινής χρήσης. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν:

 • Το έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί και αποθηκευτεί από άλλον χρήστη από τότε που ο χρήστης Α το άνοιξε για τελευταία φορά.

  Το έγγραφο αποθηκεύτηκε.
 • Το έγγραφο τροποποιήθηκε και αποθηκεύτηκε από άλλον χρήστη από τότε που ο χρήστης Α άνοιξε το έγγραφο.

  Αν οι αλλαγές δεν παρουσιάζουν διενέξεις, τότε το έγγραφο αποθηκεύεται.

  Αν στις αλλαγές υπάρχουν διενέξεις, ο διάλογος Επίλυση διενέξεων θα εμφανιστεί. Ο χρήστης Α πρέπει να αποφασίσει για τις διενέξεις ποια έκδοση θα κρατήσει, "Κράτηση δικιάς μου" ή "Κράτηση άλλων". Όταν όλες οι διενέξεις επιλυθούν, το έγγραφο θα αποθηκευτεί. Ενώ ο χρήστης Α διορθώνει τις διενέξεις, κανένας χρήστης δεν μπορεί να αποθηκεύσει κοινόχρηστο έγγραφο.
 • Ένας άλλος χρήστης προσπαθεί να αποθηκεύσει το έγγραφο κοινής χρήσης και επιλύει τις διενέξεις αυτή τη στιγμή.

  Ο χρήστης Α βλέπει ένα μήνυμα ότι είναι ενεργή η διαδικασία συγχώνευσης. Ο χρήστης Α μπορεί να επιλέξει προσωρινά την ακύρωση της εντολής για αποθήκευση, ή να ξαναπροσπαθήσει αργότερα.

Όταν ένας χρήστης αποθηκεύει επιτυχώς ένα υπολογιστικό φύλλο κοινής χρήσης, το έγγραφο θα φορτωθεί και πάλι μετά τη εντολή αποθήκευσης, έτσι ώστε το υπολογιστικό φύλλο να παρουσιάζει την τελευταία έκδοση όλων των αλλαγών όπου έχουν αποθηκευτεί από τους άλλους χρήστες. Όταν άλλος χρήστης άλλαξε μερικά περιεχόμενα θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λέγοντας ότι "ξένες αλλαγές προστέθηκαν".

Συνεργασία σε Writer, Impress, and Draw

Για όλες τις λειτουργικές μονάδες των Writer, Impress, Draw, και Calc όταν η κοινή χρήση εγγράφου δεν είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατό το κλείδωμα του αρχείου. Αυτό το κλείδωμα αρχείου είναι διαθέσιμο ακόμα και όταν υπάρχει πρόσβαση στο ίδιο αρχείο από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα:

Ο χρήστης Α ανοίγει ένα έγγραφο. Οι ακόλουθες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν:

 • Το έγγραφο δεν είναι κλειδωμένο από κανέναν άλλο χρήστη.

  Αυτό το έγγραφο θα ανοιχτεί από τον χρήστη Α με πρόσβαση ανάγνωσης και εγγραφής. Το έγγραφο δεν θα είναι προσβάσιμο για τους άλλους χρήστες έως ότου ο χρήστης Α κλείσει το έγγραφο.
 • Το έγγραφο είναι σημειωμένο ως "μόνο για ανάγνωση" από το σύστημα αρχείων.

  Αυτό το έγγραφο θα ανοιχτεί σε κατάσταση μόνο-ανάγνωσης. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία. Ο χρήστης Α μπορεί να σώσει το έγγραφο χρησιμοποιώντας διαφορετικό όνομα αρχείου ή διαφορετική διαδρομή. Ο χρήστης Α μπορεί να επεξεργαστεί το αντίγραφο.
 • Το έγγραφο είναι κλειδωμένο από άλλον χρήστη.

  Ο χρήστης Α βλέπει ένα παράθυρο διαλόγου που του λέει ότι το κείμενο είναι κλειδωμένο. Το παράθυρο διαλόγου προσφέρει το άνοιγμα του εγγράφου σε κατάσταση μόνο-ανάγνωσης, ή να ανοίξει ένα αντίγραφο για επεξεργασία, ή να ακυρώσει την εντολή Άνοιγμα.

Άδειες πρόσβασης χρήστη και διαμοιρασμού εγγράφων

Μερικές συνθήκες πρέπει να πληρούνται σε λειτουργικά συστήματα με διαχείριση άδειας χρήστη.

 • Τα κοινόχρηστα αρχεία πρέπει να βρίσκονται σε μια τοποθεσία που είναι προσβάσιμη από όλους τους συνεργάτες.
 • Οι άδειες αρχείου για το έγγραφο και το αντίστοιχο κλειδωμένο αρχείο πρέπει να οριστούν έτσι ώστε όλοι οι συνεργάτες να μπορούν να δημιουργήσουν, διαγράψουν και αλλάξουν τα αρχεία.
Warning.png Η πρόσβαση εγγραφής επίσης επιτρέπει σε άλλους χρήστες (τυχαία ή με πρόθεση) να διαγράψουν ή να αλλάξουν ένα αρχείο.

Related Topics

Αποθήκευση ως