Samarbejde

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I LibreOffice Writer, Impress, og Draw, kan kun en enkelt bruger ad gangen åbne et dokument for at redigere det. I Calc kan flere brugere åbne det samme regneark samtidigt for redigering.

Samarbejde i Calc

I LibreOffice Calc, tillader dokumentdeling samtidig skriveadgang for flere brugere. Hver bruger, der ønsker at samarbejde, bør indtaste et navn på fanebladet Funktioner - Indstillinger' - LibreOffice - Brugerdata'.

Warning.png Nogle kommandoer er ikke tilgængelige (markeret inaktive), når ændringskontrol og dokumentdeling er aktiveret. I et nyt regneark kan du ikke anvende eller indsætte de inaktive elementer.

Opret et nyt regneark

Bruger A opretter et nyt regnearksdokument. Følgende betingelser kan gælde:

 • Brugeren ønsker ikke at dele regnearket til samarbejde.

  Bruger A åbner, redigerer og gemmer dokumentet som beskrevet ovenfor for Writer, Impress og Draw.
 • Brugeren ønsker at dele dokumentet til samarbejde.

  Brugeren vælger Funktioner - Del dokument for at aktivere samarbejdsfunktionen for det aktuelle dokument. En dialog åbnes, hvor brugeren kan vælge at aktivere eller deaktivere deling. Hvis brugeren aktiverer deling, vil dokumentet blive gemt i delingstilstand, hvilket også vises i titellinjen.

Kommandoen Funktioner - Del dokument kan bruges til at skifte status fra ikke delt til delt tilstand. Hvis du ønsker at bruge et delt dokument i ikke delt tilstand, skal du gemme det delte dokument under et andet navn eller placering. Derved skaber du en kopi af regnearket, som ikke er delt.

Åbne et regneark

Bruger A åbner et regnearksdokument. Følgende betingelser kan gælde:

 • Regnearksdokumentet er ikke i delt tilstand.

  Brugeren kan åbne, redigere, og gemme dokumentet som beskrevet herover for Writer-, Impress-, og Drawdokumenter.
 • Regnearksdokumentet er i delt tilstand.

  Brugeren ser en besked om, at dokumentet er i delt tilstand, og at nogle egenskaber er ikke tilgængelige i denne tilstand. Brugeren kan deaktivere denne besked for fremtiden. Efter et klik på OK, bliver dokumentet åbnet i delt tilstand.

Gemmer et delt regnearksdokument

Bruger A gemmer et delt dokument. Følgende betingelser kan finde sted:

 • Dokumentet er ikke blevet ændret og gemt af en anden bruger siden bruger A åbnede dokumentet.

  Dokumentet er gemt.
 • Dokumentet er blevet ændret og gemt af en anden bruger, siden bruger A åbnede dokumentet.

  Hvis ændringerne ikke skaber konflikter, gemmes dokumentet.

  Hvis ændringerne skaber konflikt, vil dialogen Løs konflikter blive vist. Bruger A skal for hver konflikt afgøre, hvilken version, der skal beholdes, "Behold min" eller "Behold anden". Når alle konflikter er løst, bliver dokumentet gemt. Ingen anden bruger kan gemme det delte dokument, mens bruger A løser konflikterne.
 • En anden bruger forsøger at gemme det delte dokument og er netop i færd med at løse konflikter.

  Bruger A ser en besked om at fletning er i gang. Bruger A kan vælge at annullere gemkommandoen for nuværende eller at vente lidt tid og så prøve igen.

Når en bruger gemmer et delt regneark, vil dokumentet blive genindlæst efter gemkommandoen, så regnearket viser den seneste version af alle ændringer, som blev gemt af andre brugere. En besked viser, at "andre ændringer er blevet tilføjet", hvis en anden bruger har ændret noget.

Samarbejde i Writer, Impress og Draw

Fillåsning er mulig for alle modulerne Writer, Impress, og Draw, samt for Calc når dokumentdeling ikke aktiveret. Denne fillåsning er tilgængelig, selv når du tilgår det samme dokument fra forskellige operativsystemer:

Bruger A åbner et dokument. De følgende betingelser kan anvendes:

 • Dokumentet er ikke låst af nogen andre brugere.

  Dette dokument vil blive åbent med læse- og skriveadgang for bruger A. Dokumentet vil være låst for andre brugere, indtil bruger A lukker dokumentet.
 • Dokumentet er markeret som "skrivebeskyttet" af styresystemet.

  Dette dokument vil blive åbnet i skrivebeskyttet tilstand. Redigering er ikke tilladt. Bruger A kan gemme dokumentet ved hjælp af et andet dokumentnavn eller en anden sti. Bruger A kan redigere denne kopi.
 • Dokumentet er låst af en anden bruger.

  Bruger A ser en dialog, som fortæller, at dokumentet er låst. Dialogen tilbyder at åbne dokumentet i skrivebeskyttet tilstand eller at åbne en kopi for at redigere eller at annullere.

Tilladelse til brugeradgang og deling af dokumenter

Nogle betingelser skal opfyldes på operativsystemer ved styring af brugerrettigheder.

 • Den delte fil skal ligge på en placering, der er tilgængelig for alle samarbejdspartnere.
 • Tilladelserne for både dokumentet og den tilsvarende låsefil skal sættes således, at alle deltagere kan oprette, slette og ændre filerne.
Warning.png Skriveadgang sætter også andre brugere i stand til (ved uheld eller med vilje) at slette eller ændre en fil.

Related Topics

Gem som