Spolupráce

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

V aplikacích LibreOffice Writer, Impress a Draw může pouze jeden uživatel v daném čase otevřít libovolný dokument pro psaní. V aplikaci Calc může více uživatelů otevřít stejný sešit ve stejný čas pro psaní.

Spolupráce s aplikací Calc

Sdílení dokumentů v LibreOffice Calc umožňuje souběžný přístup několika uživatelů pro zápis do jednoho souboru. Každý uživatel, který se chce na souběžné práci podílet, by měl zadat své jméno na stránce Nástroje - Možnosti' - LibreOffice - Uživatelské údaje'.

Warning.png Je-li aktivována změna sledování nebo sdílení dokumentů, některé příkazy mohou být nedostupné (odstíněné). Pro nový sešit nemůžete použít nebo do něj vložit tyto odstíněné elementy.

Vytvoření nového sešitu

Uživatel A vytvoří nový sešit. Mohou nastat následující situace:

 • Uživatel nechce sdílet sešit pro spolupráci

  Uživatel A otevře, zedituje a uloží dokument jako výše popsaný pro aplikaci Writer, Impress a Draw.
 • Uživatel chce sdílet dokument pro spolupráci.

  K aktivování spolupráce sdílení tohoto dokumentu vybere uživatel z hlavní nabídky Nástroje - Sdílet dokument. Otevře se dialogové okno, kde je možné povolit nebo zakázat sdílení. Pokud uživatel sdílení povolí, dokument se uloží v režimu sdílení, který se také zobrazí v záhlaví okna.

Příkaz Nástroje - Sdílet dokument lze použít k přepnutí módu právě otevřeného dokumentu z módu nesdílení na mód sdílení. Pokud chcete použít sdílený dokument v módu nesdílení, měli byste uložil sdílený dokument pod jiným názvem nebo do jiné cesty. Bude vytvořena kopie sešitu, která nebude sdílená.

Otevření sešitu

Uživatel A otevře sešit. Mohou nastat následující situace:

 • Sešit není v módu sdílení.

  Uživatel může otevřít, editovat a uložit dokument jako výše popsaný pro aplikaci Writer, Impress a Draw
 • Sešit je v módu sdílení.

  Uživatel uvidí zprávu, že dokument je v módu sdílení, a proto některé prvky nebudou dostupné v tomto módu. Uživatel může zakázat tuto zprávu pro příští spuštění. Dokument se otevře v módu sdílení po kliknutí na tlačítko OK.

Ukládání sdíleného sešitu

Uživatel A uloží sdílený dokument: Mohou nastat následující situace:

 • Dokument nebyl změněn a uložen jiným uživatelem od té doby, než uživatel A otevřel tento dokument.

  Dokument je uložen
 • Dokument byl změněn a uložen jiným uživatelem dříve, než uživatel A tento dokument otevřel.

  Pokud se změny vzájemně nevylučují, dokument je uložen.

  Pokud dojde ke konfliktu změn, otevře se dialog Řešení Konfliktů. Uživatel A se musí rozhodnout pro konflikt, jehož verze bude zachována. "Zachovat Moji" nebo "Zachovat jinou". Dokument je uložen po vyřešení konfliktu. Zatímco uživatel A řeší konflikt, žádný další uživatel není schopen uložit sdílený dokument.
 • Jiný uživatel se pokouší uložit sdílený dokument a řešit konflikt ve stejný okamžik.

  Uživatel A vidí zprávu, že připojení se zpracovává. Uživatel A může zvolit příkaz buď zrušení, nebo dočasné uložení, nebo zkusit uložit dokument o chvilku později.

Uloží-li uživatel úspěšně sdílený sešit, dokument bude znovu nahrán po provedení příkazu uložení. V sešitu se objeví nejnovější verze všech změn, které byly uloženy všemi uživateli. Provede-li jiný uživatel změny, zobrazí se zpráva, ve které stojí, že "cizí změny byly přidány".

Spolupráce v aplikaci Writer, Impress a Draw

Pro všechny moduly Writer, Impress, Draw a Calc je umožněno zamykání souboru, není-li povoleno sdílení dokumentů. Toto zamykání souboru je dostupné jen při připojování stejného dokumentu z různých operačních systémů.

Uživatel A otevírá dokument. Mohou nastat tyto možnosti:

 • Dokument není zamčen jiným uživatelem.

  Uživatel A otevře tento dokument pro čtení a zapisování. Dokument bude zamčen pro další uživatele do doby, než uživatel A tento dokument nezavře.
 • Dokument je označen souborovým systémem jako "jen pro čtení".

  Tento dokument bude otevřen v módu jen pro čtení. Editování není povoleno. Uživatel A může uložit dokument s použitím jiného jména nebo jej uložit do jiné cesty a tuto kopii bude možno poté editovat.
 • Dokument je zamčen jiným uživatelem.

  Uživatel A vidí dialog, ve kterém stojí, že dokument je zamčený. Dialog nabízí otevřít dokument v módu jen pro čtení, nebo otevřít kopii pro editování. Další možností je zrušení příkazu otevřít.

Přístupová práva uživatele a sdílení dokumentů

V operačních systémech se správou přístupových práv uživatele musí být splněno několik podmínek.

 • Sdílený soubor musí být umístěn tak, aby k němu měli přístup všichni spolupracovníci.
 • Oprávnění musí být pro dokument a příslušný soubor se zámkem nastavena tak, aby všichni spolupracovníci mohli tyto soubory vytvářet, mazat a měnit.
Warning.png Přístup pro zápis umožní také jiným uživatelům smazat nebo změnit soubor (náhodou nebo úmyslně).

Related Topics

Uložit jako