Съвместна работа

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В LibreOffice Writer, Impress и Draw само един потребител може да е отворил даден документ за писане във всеки отделен момент. В Calc е възможно много потребители едновременно да са отворили за писане една и съща електронна таблица.

Съвместна работа в Calc

В LibreOffice Calc споделянето на документи позволява едновременен достъп за писане от много потребители. Всеки потребител, който желае да работи съвместно, трябва да въведе име в раздела Инструменти - Настройки' - LibreOffice - Данни за потребител'.

Warning.png Някои команди са недостъпни (изписани в сиво) когато е включено следенето на промени или споделянето на документи. За нова електронна таблица не можете да прилагате или вмъквате показаните в сиво елементи.

Създаване на нова електронна таблица

Потребителят А създава нова електронна таблица. Може да са в сила следните условия:

 • Потребителят не желае да споделя електронната таблица за съвместна работа.

  Потребителят А отваря, редактира и записва документа както е описано по-горе за документи на Writer, Impress и Draw.
 • Потребителят желае да сподели документа с цел съвместна работа.

  Потребителят избира Инструменти - Споделяне на документ, за да активира възможностите за съвместна работа с документа. Отваря се диалогов прозорец, в който потребителят може да разреши или забрани споделянето. Ако споделянето бъде разрешено, документът ще бъде записан в споделен режим, което се отбелязва и в заглавния ред.

С командата Инструменти - Споделяне на документ може да се превключва между споделен и несподелен режим за текущия документ. Ако желаете да използвате споделен документ в несподелен режим, трябва да го запишете с друго име или път. Така ще бъде създадено несподелено копие на електронната таблица.

Отваряне на електронна таблица

Потребителят A отваря документ – електронна таблица. Може да са в сила следните условия:

 • Електронната таблица е в несподелен режим.

  Потребителят може да отваря, редактира и записва документа както е описано по-горе за документи на Writer, Impress и Draw.
 • Електронната таблица е в споделен режим.

  Потребителят вижда съобщение, че документът е в споделен режим и някои възможности не са достъпни в този режим. По-нататъшното показване на съобщението може да бъде изключено. След щракване върху OK, документът се отваря в споделен режим.

Записване на споделен документ с електронна таблица

Потребителят А записва споделен документ. Приложими са следните условия:

 • Документът не е бил променян и записван от друг потребител, след като потребителят А е отворил документа.

  Документът бива записан.
 • Документът е бил променен и записан от друг потребител, след като потребителят А го е отворил.

  Ако промените не си противоречат, документът ще бъде записан.

  Ако промените си противоречат, ще се покаже диалоговият прозорец „Разрешаване на конфликти“. Потребителят А трябва да реши коя версия да бъде запазена при всеки конфликт – „Запазване - моя“ или „Запазване - чужда“. Докато А разрешава конфликтите, друг потребител не може да записва споделения документ.
 • Друг потребител се опитва да запише споделения документ и разрешава конфликти в момента.

  Потребителят А вижда съобщение, че се извършва обединяване. Той може за момента да се откаже от командата за записване или да опита отново след известно време.

Когато потребител запише успешно споделена електронна таблица, документът ще бъде презареден след командата за записване и ще се покаже последната версия на промените, записани от всички потребители. Когато друг потребител е нанесъл промени, се показва съответно съобщение.

Съвместна работа в Writer, Impress и Draw.

За модулите Writer, Impress, Draw, както и за Calc, когато споделянето на документи е изключено, е възможно заключване на файлове. То е налице дори при достъп до един и същ документ от различни операционни системи:

Потребителят А отваря документ. Възможни са следните условия:

 • Документът не е заключен от друг потребител.

  Документът ще бъде отворен за четене и запис от потребителя A и ще бъде заключен за други потребители до момжента, когато потребителят A го затвори.
 • Документът е маркиран като „само за четене“ от файловата система.

  Документът ще бъде отворен в режим само за четене. Редактирането не е позволено. Потребителят А може да запише документа под друго име или в друг път и да редактира това копие.
 • Документът е заключен от друг потребител.

  Потребителят А вижда диалогов прозорец, който съобщава, че документът е заключен. Прозорецът предлага избор между отваряне на документа в режим само за четене, отваряне на копие за редактиране или отказ от командата Отваряне.

Права за достъп на потребители и споделяне на документи

В операционни системи с управление на правата на потребителите трябва да са изпълнени някои условия.

 • Споделеният файл трябва да се намира на място, достъпно за всички сътрудници.
 • Правата за достъп както до документа, така и до съответния заключващ файл трябва да са такива, че всички сътрудници да могат да създават, изтриват и променят фаловете.
Warning.png Правото на достъп за писане позволява на други потребители също така да изтрият или променят файла (неволно или преднамерено).

Related Topics

Записване като