Sök efter uppdateringar

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan söka efter uppdateringar manuellt eller automatiskt.

Note.png Om du söker efter uppdateringar kontrolleras uppdateringar för alla installerade tillägg.

Välj Hjälp - Sök efter uppdateringar för att söka manuellt.

Du kan inaktivera eller aktivera automatisk sökning under Verktyg – Alternativ – LibreOffice – Online-uppdatering.

 • Om en uppdatering är tillgänglig visas en ikon
  Ikon
  på menyraden som anger att det finns en uppdatering. Om du klickar på ikonen visas en dialogruta med mer information.

Dialogrutan Sök efter uppdateringar visas. Här finns information om hur du online-uppdaterar LibreOffice.

 1. Aktivera en Internet-anslutning för LibreOffice.

  Om du behöver en proxyserver anger du proxyinställningarna under Verktyg – Alternativ – Internet – Proxy.
 2. Välj Sök efter uppdateringar för att kontrollera om det finns en senare version av programpaketet.

Om det finns en senare version och LibreOffice inte har konfigurerats för automatisk hämtning, kan du göra något av följande:

 • Hämta den senaste versionen.
 • Installera de hämtade filerna.
 • Avbryt denna sökning efter uppdateringar tills vidare.

Om LibreOffice har konfigurerats att hämta filerna automatiskt, startar hämtningen omedelbart. Hämtningen fortsätter även om du minimerar dialogrutan.

Om du har avaktiverat det automatiska alternativet, startar du nedladdningen manuellt.

Om det inte fanns några uppdateringar, stänger du dialogrutan.

Warning.png Du måste ha administratörsbehörighet för att uppdatera LibreOffice.