Sprawdź aktualizacje

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sprawdzenia dostępności aktualizacji można dokonać automatycznie lub ręcznie.

Note.png Funkcja wyszukiwania aktualizacji uwzględnia także wszystkie zainstalowane rozszerzenia.

Wybierz kolejno Pomoc – Sprawdź aktualizacje, aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Automatyczne sprawdzanie aktualizacji można włączyć lub wyłączyć w menu Narzędzia – Opcje – LibreOffice – Aktualizacja online.

 • Jeśli aktualizacja jest dostępna, na pasku menu pojawi się informująca o tym ikona
  Ikona
  . Kliknij tę ikonę, aby otworzyć okno dialogowe, w którym podane będą dalsze informacje.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Sprawdź aktualizacje z informacjami dotyczącymi aktualizacji internetowej LibreOffice.

 1. Włącz połączenie internetowe dla programu LibreOffice.

  Jeśli niezbędne jest użycie serwera proxy, należy sprawdzić jego ustawienia w menu Narzędzia – Opcje – Internet – Proxy.
 2. Wybierz opcję Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić, czy dostępna jest nowsza wersja pakietu.

Jeśli dostępna jest nowsza wersja, a program LibreOffice nie jest skonfigurowany do automatycznego pobierania aktualizacji, można wybrać jedno z następujących działań:

 • Pobierz i zainstaluj nową wersję.
 • Tylko pobierz nowe pliki w celu późniejszej ręcznej instalacji.
 • Przerwij sprawdzanie aktualizacji.

Jeśli program LibreOffice jest skonfigurowany do automatycznego pobierania plików, natychmiast rozpocznie się proces pobierania. Pobieranie jest kontynuowane nawet po zminimalizowaniu okna dialogowego.

Jeśli pobieranie automatyczne jest wyłączone, rozpocznij pobieranie ręcznie.

Jeśli nie ma dostępnych aktualizacji, możesz zamknąć okno dialogowe.

Warning.png Do aktualizowania programu LibreOffice trzeba posiadać uprawnienia administratora.