ពិនិត្យ​មើល​ភាព​ទាន់សម័យ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

អ្នក​អាច​ពិនិត្យ​ភាព​ទាន់សម័យ​ដោយ​ដៃ ឬ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។

Note.png ការ​ពិនិត្យ​រក​ភាព​ទាន់​សម័យ​នឹង​រក​មើល​ភាព​ទាន់សម័យ នៃ​ផ្នែក​បន្ថែម​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ដំឡើង ។

ជ្រើសជំនួយ - ពិនិត្យ​មើល​ភាព​ទាន់សម័យ ដើម្បីពិនិត្យ​មើល​ដោយដៃ ។

អ្នក​អាច​បិទ ឬ​បើក​ការ​ស្វែង​រក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ក្នុង​ ឧបករណ៍​ - ជម្រើស​ - LibreOffice - ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​បណ្តាញ​

 • បើ​បច្ចុប្បន្នភាព​អាច​ប្រើ​បាន​ រូប​តំណាង​
  រូប​តំណាង​
  លើ​របារ​ម៉ឺនុយ​នឹង​ជូន​ដំណឹង​អ្នក​អំពី​បច្ចុប្បន្នភាព​ ។ ចុច​រូប​តំណាង​ ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​ដែល​មានព័ត៌មាន​លម្អិត ។

អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់ ពិនិត្យមើល​​ភាព​ទាន់សម័យ ដែល​មាន​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​អំពី​ភាព​ទាន់សម័យ​លើ​បណ្ដាញ​របស់ LibreOffice ។

 1. អនុញ្ញាត​ការ​តភ្ជាប់​សម្រាប់ LibreOffice ។

  បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ប្រូកស៊ី​ បញ្ចូល​ការកំណត់​ប្រូកស៊ី​ក្នុង​ ឧបករណ៍​ - ជម្រើស​ - អ៊ីន​ធឺណិត​ - ប្រូកស៊ី ។
 2. ជ្រើសពិនិត្យ​មើល​ភាព​ទាន់សម័យ ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើល​កំណែ​ថ្មី​ដែល​មាន​នៃ​ឈុត​ការិយាល័យ​របស់​អ្នក ។

ប្រសិន​បើ​មាន​កំណែ​ថ្មី ហើយ LibreOffice មិនបាន​រៀបចំ​ឲ្យ​ទាញយក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិទេ នៅពេល​នោះ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​អំពើ​ណាមួយ​ខាងក្រោម ៖

 • ទាញយក​កំណែ​ថ្មី ។
 • ដំឡើង​ឯកសារ​ដែល​បាន​ទាញយក ។
 • បញ្ឈប់​ការ​ពិនិត្យ​រក​មើល​ភាព​ទាន់សម័យ​ឥឡូវ ។

ប្រសិន​បើ​បាន​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ LibreOffice ដើម្បី​ឲ្យ​ទាញុយក​ឯកសារ​ដោយស្វ័យប្រវត្តិ នោះ​ការ​ទាញយក​នឹង​ចាប់ផ្ដើម​ភ្លាមៗ ។ ការ​ទាញយក​នឹង​នៅតែ​បន្ត ទោះបី​ជា​អ្នក​បង្រួម​ប្រអប់​អប្បបរមា​ក៏ដោយ ។

បើ​ការទាញ​យក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​បិទ ចាប់​ផ្តើម​ទាញ​យក​ដោយ​ដៃ​វិញ ។

ប្រសិន​បើ​រកមិនឃើញ​ភាព​ទាន់សម័យ​ទេ អ្នក​អាច​បិទ​ប្រអប់​បាន ។

Warning.png អ្នក​ត្រូវ​ការ​សិទ្ធិ​ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ LibreOffice ទាន់​សម័យ ។