Έλεγχος ενημερώσεων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Μπορείτε να ελέγχετε για ενημερώσεις χειροκίνητα ή αυτόματα.

Note.png Ο έλεγχος ενημερώσεων περιλαμβάνει επίσης και τον έλεγχο ενημερώσεων των εγκατεστημένων επεκτάσεων.

Επιλέξτε Βοήθεια - Έλεγχος Ενημερώσεων για να ελέγξετε χειροκίνητα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο στο Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice - Ζωντανή ενημέρωση.

 • Αν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, ένα εικονίδιο
  Icon
  στο μενού θα σας ειδοποιήσει για αυτήν. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου με περισσότερες πληροφορίες.

Θα δείτε το παράθυρο διαλόγου Έλεγχος Ενημερώσεων με μερικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική ενημέρωση του LibreOffice.

 1. Ενεργοποιήστε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο για το LibreOffice.

  Εάν χρειάζεσθε έναν εξυπηρετητή διαμεσολάβησης, εισάγετε τις ρυθμίσεις διαμεσολαβητή στο Εργαλεία - Επιλογές - Διαδίκτυο - Διαμεσολαβητής.
 2. Επιλέξτε Έλεγχος Ενημερώσεων για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα μιας νεότερης έκδοσης της σουίτας γραφείου σας.

Αν μια νεότερη έκδοση είναι διαθέσιμη και το LibreOffice δεν έχει ρυθμιστεί για αυτόματη λήψη, τότε μπορείτε να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Λήψη της νέας έκδοσης.
 • Εγκατάσταση μεταφορτωμένων αρχείων.
 • Ακυρώστε για τώρα αυτόν τον έλεγχο για ενημερώσεις.

Αν το LibreOffice έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει τα αρχεία αυτόματα, η διαδικασία λήψης ξεκινά άμεσα. Η λήψη συνεχίζει ακόμα και όταν ελαχιστοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου.

Αν είναι απενεργοποιημένη η αυτόματη λήψη αρχείων, αρχίστε τη λήψη χειροκίνητα.

Αν δεν βρεθεί ενημέρωση, μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Warning.png Πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για να ενημερώσετε το LibreOffice.