Проверка за обновяване

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Можете да проверявате за обновяване както ръчно, така и автоматично.

Note.png Търсенето на обновявания проверява и за обновени версии на всички инсталирани разширения.

Изберете Помощ - Проверка за обновяване, за да проверите ръчно.

Можете да включвате и изключвате автоматичната проверка чрез Инструменти - Настройки - LibreOffice - Обновяване по Интернет.

 • Ако е налично обновяване, икона
  Икона
  в лентата с менюта ще ви уведоми за това. Щракнете върху иконата, за да отворите диалогов прозорец с допълнителна информация.

Ще видите диалоговия прозорец Проверка за обновяване с информация за обновяването на LibreOffice чрез Интернет.

 1. Осигурете на LibreOffice връзка с Интернет.

  Ако ви е необходим прокси сървър, въведете съответните настройки в Инструменти - Настройки - Интернет - Прокси.
 2. Изберете Проверка за обновяване, за да проверите дали е налична нова версия на офис пакета.

Ако е налице нова версия и LibreOffice не е настроен за автоматично изтегляне, можете да изберете измежду следните действия:

 • Изтегляне на новата версия.
 • Инсталиране на изтеглените файлове.
 • Прекратяване на проверката за обновяване за момента.

Ако LibreOffice е конфигуриран да изтегля файловете автоматично, изтеглянето ще започне незабавно. То ще продължи дори ако минимизирате диалоговия прозорец.

Ако автоматичното изтегляне в момента е забранено, стартирайте изтеглянето ръчно.

Ако не бъде намерено обновяване, можете да затворите диалоговия прозорец.

Warning.png За да обновявате LibreOffice, са ви нужни администраторски права.