Firoomina Akaakuuwwan Galmee Maayikroosoofti Offisii jijjiiruu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Firoomina dheerattoota maqaa faayilii Maayikroosoofti Offisii jijjiruuf faayiloota LibreOffice ykn Maayikroosoofti Offisii keessatti banuuf Foddaawwan Maayikroosoofti fayyadamuu:

  1. Aloolaa Foddaawwanii keessa, akaakuu faayilii fayyadamaa biroof ramaduu barbaadde mirga cuqaasi.
  2. In the context menu, choose Open with - Choose another app.
  3. Tarree fayyadamtootaa keessaatti, sagantaa faayiloota akaakuu ammee banu fili. " Yeroo hunda sagantaa kana fayyadami" filatamu isaa hanqii ta'i.

    Yoo dhawatoonni kun akaakuu Maayikroosooftii Wiindoosii kee irratti hin dalagamne, Gargaarsa Maayikroosooftii Wiindoosii kee barbaadi ajajoota waldoonni faayilii akkamitti akka jijjiiramuf.

Related Topics

Galmeewwan Banuu

Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu

Maykiroosoftii Ofiisii fi LibreOffice fayyadamuu