Xác thực

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Một số cơ sở dữ liệu nào đó sẽ yêu cầu một tên người dùng và mật khẩu.

Tên người dùng

Nhập tên người dùng để truy cập đến cơ sở dữ liệu.

Cần mật khẩu

Bật tùy chọn này để nhắc người dùng nhập một mật khẩu để truy cập đến cơ sở dữ liệu.

Lưu và tiếp tục

Trợ lý Cơ sở Dữ liệu