Uwierzytelnianie

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Niektóre bazy danych wymagają podania nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika wymaganą do uzyskania dostępu do bazy danych.

Wymagane hasło

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że użytkownik uzyskujący dostęp do bazy będzie musiał podawać hasło.

Kolejne kroki

Kreator bazy danych