Autentisering

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Noen databaser krever et brukernavn og passord.

Brukernavn

Skriv inn brukernavnet for å få tilgang til databasen.

Passord kreves

Velg for t en bruker skal bli spurt om et passord for å få tilgang til databasen.

Lagre og fortsett

Databaseveiviser