Πιστοποίηση

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Μερικές βάσεις δεδομένων απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Όνομα χρήστη

Εισάγετε το όνομα χρήστη για να έχετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης

Επιλέξτε να ζητείται από το χρήστη κωδικός πρόσβασης ώστε να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Αποθήκευση και συνέχεια

Αυτόματος πιλότος βάσης δεδομένων