Autentizace

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Některé databáze vyžadují uživatelské jméno a heslo.

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno pro přístup k databázi.

Požadované heslo

Požádá uživatele při přístupu k databázi o heslo.

Uložit a pokračovat

Průvodce databází