Идентификация

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Някои бази от данни изискват потребителско име и парола.

Потребителско име

Въведете потребителското име за достъп до базата от данни.

Изисква се парола

Изберете това, ако желаете потребителят да бъде подканен да въведе парола за достъп до базата от данни.

Записване и продължаване

Помощник за бази от данни