Πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα εισαγωγής και εξαγωγής

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Στο LibreOffice, εκτός από τις δικές του μορφές XML μπορείτε επίσης να ανοίξετε και να αποθηκεύσετε σε πολλές ξένες XML μορφές.

Το LibreOffice κανονικά αναγνωρίζει τον έγκυρο τύπο αρχείου αυτόματα ανοίγοντας το αρχείο.Σε UNIX , ορισμένοι τύποι αρχείων δεν μπορούν να αναγνωριστούν αυτόματα. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου πρέπει να επιλέξετε από μόνοι σας τον τύπο αρχείου στο διάλογο Άνοιγμα. Για παράδειγμα, αν έχετε έναν πίνακα βάσης δεδομένων σε μορφή κειμένου και θέλετε να τον ανοίξετε ως πίνακα βάσης δεδομένων, πρέπει να ορίσετε τον τύπο αρχείου "Κείμενο CSV" αφού επιλέξετε το αρχείο.

Βασικές μακροεντολές σε έγγραφα του MS Office

Στο Εργαλεία - Επιλογές - Φόρτωση/Αποθήκευση - Ιδιότητες VBA μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για τους κωδικούς μακροεντολών VBA σε έγγραφα MS Office. Οι μακροεντολές VBA δεν τρέχουν σε LibreOffice· πρέπει πρώτα να μετατραπούν και να προσαρμοστούν. Συχνά θέλετε μόνο να χρησιμοποιήσετε το LibreOffice για να αλλάξετε το ορατό περιεχόμενο ενός αρχείου Word, Excel ή PowerPoint και έπειτα να αποθηκεύσετε το αρχείο ξανά σε μορφή Microsoft Office χωρίς αλλαγή των μακροεντολών που περιέχει. Μπορείτε να ορίσετε την συμπεριφορά του LibreOffice όπως επιθυμείτε: Είτε οι μακροεντολές VBA αποθηκεύονται σε μορφή σχολιασμού ως μια υπορουτίνα του LibreOffice και όταν το έγγραφο αποθηκεύεται σε μορφή MS Office γράφονται πίσω πάλι σωστά, είτε μπορείτε να επιλέξετε οι μακροεντολές του Microsoft Office να αφαιρούνται κατά τη φόρτωση. Η τελευταία επιλογή είναι μια αποτελεσματική προστασία ενάντια σε ιούς στα έγγραφα του Microsoft Office.

Σημειώσεις αναφορικά με εξωτερικές μορφές και τύπους αρχείων

Ακόμα και όταν δεν έχουν εγκατασταθεί, ορισμένα φίλτρα είναι δυνατό να επιλεγούν από τα παράθυρα διαλόγουΆνοιγμα και Αποθήκευση. Εάν επιλέξετε ένα τέτοιο φίλτρο, θα εμφανιστεί το μήνυμα ότι μπορείτε ακόμη να εγκαταστήσετε το φίλτρο, αν το ζητήσετε.


Εισαγωγή και εξαγωγή εγγράφων κειμένου

Το LibreOffice Writer έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης διαφόρων εκδόσεων των μορφών αρχείων Microsoft Word. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τα δικά σας κείμενα σε μορφή Word. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η μεταφορά όλων των διαθέσιμων στοιχείων του LibreOffice στο MS Word, όπως και δεν είναι δυνατή η αντίστοιχη εισαγωγή τους.

Η εισαγωγή συνήθως δεν παρουσιάζει προβλήματα. Πραγματοποιείται εισαγωγή (και εξαγωγή) ακόμα και πληροφοριών και ρυθμίσεων επεξεργασίας για να αναγνωρίζει το LibreOffice το κείμενο που έχει εισαχθεί ή εξαχθεί σε έγγραφα του Word καθώς και τις ιδιότητες που έχουν τροποποιηθεί. Επίσης περιλαμβάνονται διαφορετικοί χρωματισμοί για κάθε συντάκτη και η ώρα που πραγματοποιήθηκαν τέτοιες αλλαγές. Όταν πραγματοποιείται εισαγωγή πλαισίων γραφικών κειμένου και ετικετών από πρότυπα, οι περισσότερες από τις ιδιότητες εισάγονται επίσης ως μόνιμες ιδιότητες παραγράφων και σχεδίασης. Ωστόσο, ορισμένες από τις ιδιότητες ενδέχεται να χαθούν κατά τη διαδικασία εισαγωγής.

Είναι επίσης δυνατή η εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων RTF. Αυτή η μορφή αρχείου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή μορφοποιημένων κειμένων σε διάφορες εφαρμογές και πλατφόρμες. Με αυτό τον τρόπο, οι μορφές που είναι αναγνώσιμες από τα περισσότερα προγράμματα θα μεταφερθούν χωρίς πρόβλημα. Το πρόχειρο χρησιμοποιεί μορφή RTF κατά την εισαγωγή μέρους ενός υπολογιστικού φύλλου από το LibreOffice Calc μέσω DDE στο LibreOffice Writer.

Tip.png Το φίλτρο Κωδικοποιημένο κείμενο βοηθά στο άνοιγμα και την αποθήκευση εγγράφων κειμένου με άλλη γραμματοσειρά κωδικοποίησης. Το φίλτρο περιέχει ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο δίνει τη δυνατότητα καθορισμού γραμματοσειρών, προεπιλεγμένων γραμματοσειρών, γλώσσας και αλλαγών παραγράφου.

Εισαγωγή και εξαγωγή σε μορφή HTML

Με το LibreOffice Writer, μπορείτε να εισαγάγετε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους σε έγγραφο HTML. Η εξαγωγή τους πραγματοποιείται ως μορφή μετα-ετικετών. Οι χαρακτήρες των υποσημειώσεων και των σημειώσεων τέλους εξάγονται ως υπερσυνδέσμους.

Τα σχόλια χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν άγνωστους χαρακτήρες σε ένα έγγραφο HTML. Κάθε σημείωση που ξεκινάει με "HTML:..." και τελειώνει σε ">" αντιμετωπίζεται ως κώδικας HTML, αλλά εξάγεται χωρίς τα άγκιστρα. Μερικές ετικέτες γύρω από κείμενο μπορούν να συμπεριληφθούν μετά το "HTML:...". Οι τονισμένοι χαρακτήρες μετατρέπονται σε κωδικοποίηση χαρακτήρων ANSI. Σχόλια δημιουργούνται και κατά την εισαγωγή (για παράδειγμα, για meta tags που δεν χωράνε στις ιδιότητες του αρχείου ή άγνωστα tags).

Η εισαγωγή HTML του LibreOffice Writer έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης αρχείων με κωδικοποίηση χαρακτήρων UTF-8 ή UCS2. Όλοι οι χαρακτήρες που περιλαμβάνονται στο σύνολο χαρακτήρων ANSI ή στο σύνολο χαρακτήρων του συστήματος μπορούν να εμφανιστούν.

Όταν εξάγετε σε HTML, το επιλεγμένο σύνολο χαρακτήρων στο Εργαλεία - Επιλογές' - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML' χρησιμοποιείται. Οι χαρακτήρες που δεν υπάρχουν εκεί γράφονται σε υποκατεστημένη μορφή, που προβάλλεται σωστά σε σύγχρονους περιηγητές ιστού. Όταν εξάγονται τέτοιοι χαρακτήρες, θα πάρετε μια κατάλληλη προειδοποίηση.

Αν, στο Εργαλεία - Επιλογές' - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML', επιλέξετε Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, ή LibreOffice Writer ως επιλογή εξαγωγής, κατά την εξαγωγή όλα τα σημαντικά γνωρίσματα της γραμματοσειράς εξάγονται ως άμεσα γνωρίσματα (παραδείγματος χάρη, χρώμα κειμένου, μέγεθος γραμματοσειράς, έντονα, πλάγια κ.ο.κ.) με τεχνοτροπίες CSS1. (Το CSS σημαίνει φύλλα τεχνοτροπίας ταξινόμησης.) Η εισαγωγή εκτελείται επίσης σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.

Η ιδιότητα "γραμματοσειρά" αντιστοιχεί στο Mozilla Firefox· δηλαδή, πριν το μέγεθος γραμματοσειράς μπορείτε να ορίσετε προαιρετικές τιμές για "τεχνοτροπία γραμματοσειράς" (πλάγια, καμία), "παραλλαγή γραμματοσειράς" (κανονική, μικρά κεφαλαία) και "πάχος γραμματοσειράς" (κανονικό, έντονο).

  • Π.χ. "Font: bold italic small-caps 12pt/200% Arial, Helvetica" αλλάζουν σε έντονη γραφή, πλάγια, μικρά κεφαλαία, με διπλό διάστημα στην οικογένεια γραμματοσειράς Arial ή σε Helvetica, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η γραμματοσειρά Arial.
  • Η επιλογή "Font: 10pt" αλλάζει το μέγεθος της γραμματοσειράς σε 10pt με απενεργοποιημένες τις ιδιότητες έντονης και πλάγιας γραφής και μικρών κεφαλαίων.

Σε περίπτωση που ο MS Internet Explorer ή το LibreOffice Writer έχουν οριστεί ως επιλογή εξαγωγής, τα μεγέθη του πεδίου ελέγχου και τα εσωτερικά τους περιθώρια εξάγονται ως στυλ (μορφές εκτύπωσης). Οι ιδιότητες μεγέθους του CSS1 βασίζονται στις τιμές "πλάτος" και "ύψος". Η ιδιότητα "Περιθώριο" χρησιμοποιείται για τον καθορισμό περιθωρίων σε ίσες αποστάσεις σε όλες τις πλευρές της σελίδας. Για τη δημιουργία άνισων αποστάσεων, χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες "Περιθώριο-Αριστερά", "Περιθώριο-Δεξιά", "Περιθώριο-Επάνω" και "Περιθώριο-κάτω".

Οι αποστάσεις των γραφικών και των πρόσθετων λειτουργιών στο περιεχόμενο μπορούν να οριστούν ξεχωριστά για εξαγωγή στο LibreOffice Writer και τον MS Internet Explorer. Αν τα άνω/κάτω ή δεξιά/αριστερά περιθώρια έχουν οριστεί διαφορετικά μεταξύ τους, τότε οι αποστάσεις εξάγονται σε μια επιλογή "ΣΤΥΛ" για την αντίστοιχη καρτέλα ως ιδιότητες μεγέθους "Περιθώριο-Πάνω", "Περιθώριο-Κάτω", "Περιθώριο-Αριστερά" και "Περιθώριο-Δεξιά" για το CSS1.

Τα πλαίσια κειμένου υποστηρίζονται με τη χρήση επεκτάσεων CSS1 για απόλυτα τοποθετημένα αντικείμενα. Αυτό εφαρμόζεται μόνο στις επιλογές εξαγωγής των Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, and LibreOffice Writer. Τα πλαίσια κειμένου μπορούν να στοιχιστούν ως γραφικά, και αιωρούμενα πλαίσια, αλλά πλαίσια συνδεμένα με χαρακτήρα δεν είναι δυνατά.

Τα πλαίσια κειμένου εξάγονται ως καρτέλες "" ή "

"αν δεν περιέχουν στήλες. Σε περίπτωση που περιέχουν στήλες εξάγονται ως "<MULTICOL>".

Η μονάδα μέτρησης που ορίζεται στο LibreOffice χρησιμοποιείται για εξαγωγή στο HTML των ιδιοτήτων CSS1. Η μονάδα μπορεί να οριστεί ξεχωριστά για έγγραφα κειμένου και HTML στο Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice Writer - Γενικά ή Εργαλεία - Επιλογές' - LibreOffice Writer/Web - Προβολή. Ο αριθμός των εξαγόμενων δεκαδικών θέσεων εξαρτάται από τη μονάδα.

Μονάδα μέτρησης Όνομα μονάδας μέτρησης στο CSS1 Μέγιστος αριθμός δεκαδικών ψηφίων
Χιλιοστό mm 2
Εκατοστό cm 2
Ίντσα in 2
Pica (Πίκα) pc 2
Σημείο pt 1

Το φίλτρο ιστοσελίδας του LibreOffice υποστηρίζει μερικές δυνατότητες του CSS2. Όμως, για τη χρήση τους, η εξαγωγή διάταξης εκτύπωσης πρέπει να ενεργοποιηθεί στο Εργαλεία - Επιλογές' - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML'. Έπειτα, σε έγγραφα HTML, πέρα από την τεχνοτροπία σελίδας HTML, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις τεχνοτροπίες "Πρώτη σελίδα", "Αριστερή σελίδα" και "Δεξιά σελίδα". Αυτές οι τεχνοτροπίες επιτρέπουν τον ορισμό διαφορετικών μεγεθών σελίδας και περιθωρίων για την πρώτη, την αριστερή και τη δεξιά σελίδα κατά την εκτύπωση.

Αρίθμηση εισαγωγής και εξαγωγής

Εάν, στο Εργαλεία - Επιλογές' - Φόρτωση/Αποθήκευση - Συμβατότητα HTML', η επιλογή εξαγωγής "LibreOffice Writer" ή "Internet Explorer" σημειωθεί, οι εσοχές των αριθμήσεων εξάγονται ως ιδιότητα CSS1 "margin-left" στο γνώρισμα STYLE των ετικετών
και
. Η ιδιότητα δείχνει τη σχετική διαφορά στην εσοχή του επόμενου υψηλότερου επιπέδου. Η αριστερή εσοχή παραγράφου στην αρίθμηση υποδεικνύεται ως ιδιότητα CSS1 "Περιθώριο-αριστερά". Στην αρίθμηση, οι εσοχές πρώτης γραμμής παραβλέπονται και δεν εξάγονται.

Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων υπολογιστικών φύλλων

Το LibreOffice εισάγει και εξάγει παραπομπές σε ενότητες που έχουν διαγραφεί όπως είναι για παράδειγμα μια στήλη παραπομπής. Ο συνολικός τύπος μπορεί να προβληθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής και η διαγραμμένη παραπομπή περιέχει μια ένδειξη (#REF!) στην παραπομπή. Η ένδειξη #REF! θα δημιουργηθεί αντίστοιχα για την παραπομπή κατά τη διάρκεια της εισαγωγής.

Εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων γραφικών

Όπως στα έγγραφα HTML, μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση φίλτρου με ή χωρίς το στοιχείο(LibreOffice Impress) στο όνομα, για να ανοίξετε ένα αρχείο γραφικών του LibreOffice. Χωρίς το στοιχείο αυτό, το αρχείο θα ανοίξει ως έγγραφο του LibreOffice Draw. Διαφορετικά, το αρχείο που αποθηκεύτηκε από παλαιότερη έκδοση του προγράμματος ανοίγει στο LibreOffice Impress.

Όταν εισάγετε ένα αρχείο EPS, μια προεπισκόπηση του γραφικού φαίνεται στο έγγραφο. Αν καμία προεπισκόπηση δεν είναι διαθέσιμη, ένα σύμβολο κράτησης θέσης που αντιστοιχεί στο μέγεθος του γραφικού εμφανίζεται στο έγγραφο. Σε περιβάλλον Unix και Microsoft Windows μπορείτε να εκτυπώσετε το εισαγόμενο αρχείο χρησιμοποιώντας εκτυπωτή PostScript. Αν χρησιμοποιείται διαφορετικός εκτυπωτής, θα εκτυπωθεί η προεπισκόπηση. Κατά την εξαγωγή γραφικών EPS, δημιουργείται μια προεπισκόπηση σε μορφή TIFF ή EPSI. Εάν κάποιο γραφικό EPS εξαχθεί μαζί με άλλα γραφικά σε μορφή EPS τότε το αρχείο αυτό θα ενσωματωθεί στο νέο αρχείο χωρίς καμία αλλαγή .

Τα αρχεία TIFF πολλών σελίδων επιτρέπονται όταν τα γραφικά εισάγονται ή εξάγονται σε μορφή TIFF. Τα γραφικά ανακτώνται ως σύνολο μεμονωμένων εικόνων σε ενιαίο αρχείο, π.χ. οι μεμονωμένες σελίδες ενός φαξ.

Μερικές επιλογές των LibreOffice Draw και LibreOffice Impress μπορούν να προσπελαστούν στο Αρχείο - Εξαγωγή. Δείτε Επιλογές εξαγωγής γραφικών για περισσότερες πληροφορίες.

PostScript

Για να εξαγάγετε ένα έγγραφο ή γραφικό σε μορφή PostScript:

  1. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PostScript, όπως το πρόγραμμα οδήγησης Apple LaserWriter.
  2. Εκτυπώστε το έγγραφο με την εντολή μενού Αρχείο - Εκτύπωση
  3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή PostScript από το παράθυρο διαλόγου και επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σε αρχείο. Θα δημιουργηθεί ένα αρχείο PostScript.