Περί ψηφιακών υπογραφών

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Στο LibreOffice, μπορείτε να υπογράψετε ψηφιακά τα έγγραφά σας και τις μακροεντολές.

Πιστοποιητικά

Για να υπογράψετε ψηφιακά ένα έγγραφο, χρειάζεστε ένα προσωπικό κλειδί, το πιστοποιητικό. Ένα προσωπικό κλειδί αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ως συνδυασμός ενός ιδιωτικού κλειδιού, και ενός προσωπικού κλειδιού, το οποίο μπορείτε να προσθέσετε στα έγγραφά σας όταν τα υπογράφετε.

Αποθήκευση και υπογραφή του εγγράφου

Όταν υπογράφετε ψηφιακά ένα έγγραφο, διενεργείται ένα είδους checksum των περιεχομένων του εγγράφου και του προσωπικού σας κλειδιού. Το checksum και το προσωπικό σας κλειδί αποθηκεύονται μαζί με το έγγραφο.

Άνοιγμα ενός υπογεγραμμένου εγγράφου

Όταν κάποιος ανοίγει αργότερα το έγγραφο σε έναν άλλο υπολογιστή με μια πρόσφατη έκδοση του LibreOffice, το πρόγραμμα θα εκτελέσει πάλι το checksum και θα το συγκρίνει με το αποθηκευμένο checksum. Αν και τα δύο είναι ίδια, το πρόγραμμα θα ειδοποιήσει ότι βλέπετε το αυθεντικό, άθικτο έγγραφο. Επιπλέον, το πρόγραμμα μπορεί να σας δείξει τις πληροφορίες σχετικά με το δημόσιο κλειδί από το πιστοποιητικό.

Μπορείτε να συγκρίνετε το δημόσιο κλειδί με το αντίστοιχο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της αρχής πιστοποίησης.

Όταν κάποιος αλλάζει κάτι στο έγγραφο, οι αλλαγές επηρεάζουν την ψηφιακή υπογραφή. Μετά την αλλαγή, δεν θα υπάρχει ειδοποίηση ότι βλέπετε το αυθεντικό έγγραφο.

Το αποτέλεσμα της επαλήθευσης υπογραφής εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και μέσα στο διάλογο ψηφιακής υπογραφής. Μερικά έγγραφα και υπογραφές μακροεντολών μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα έγγραφο ODF. Αν υπάρξει πρόβλημα σε μια υπογραφή τότε το αποτέλεσμα επαλήθευσης θα ισχύει και για όλες τις υπογραφές. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχουν 10 έγκυρες υπογραφές και μια άκυρη, τότε η γραμμή κατάστασης και το πεδίο κατάστασης στο διάλογο θα εμφανίζουν την σημαία άκυρης υπογραφής.

Θα εμφανίζονται κάποια από τα παρακάτω εικονίδια όταν ανοίγετε ένα υπογεγραμμένο έγγραφο.

Εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης Κατάσταση υπογραφής
Εικονίδιο
Η υπογραφή είναι έγκυρη.
Εικονίδιο
Η υπογραφή είναι εντάξει, αλλά τα πιστοποιητικά δεν μπόρεσαν να επικυρωθούν.

Η υπογραφή και το πιστοποιητικό είναι εντάξει, αλλά δεν είναι υπογεγραμμένα όλα τα μέρη του εγγράφου. (Για έγγραφα που έχουν υπογραφεί με εκδόσεις του OpenOffice.or δείτε την παρακάτω σημείωση.)

Εικονίδιο
Η υπογραφή είναι άκυρη.

Υπογραφές και εκδόσεις λογισμικού

Η υπογραφή των περιεχομένων έχει αλλάξει στην έκδοση του OpenOffice.org 3.2 και του StarOffice 9.2. Τώρα όλα τα περιεχόμενα των αρχείων, εκτός από το αρχείο της ίδιας της υπογραφής (META-INF/documentsignatures.xml) είναι υπογεγραμμένα.

When you sign a document with OpenOffice.org 3.2 or StarOffice 9.2 or a later version, and you open that document in an older version of the software, the signature will be displayed as "invalid". Signatures created with older versions of the software will be marked with "only parts of the document is signed" when loaded in the newer software.

When you sign an OOXML document, then the signature will be always marked with "only parts of the document is signed". Metadata of OOXML files are never signed, to be compatible with Microsoft Office.

When you sign a PDF document, then this marking is not used. Signing only parts of the document is simply an invalid signature.

Signing other document formats is not supported at the moment.

Note.png Όταν φορτώνετε ένα έγγραφο ODF, ίσως δείτε ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης στο διάλογο που δείχνει ότι το έγγραφο είναι μερικώς μόνο υπογραμμένο. Αυτή η κατάσταση θα εμφανιστεί όταν η υπογραφή και η πιστοποίηση είναι έγκυρες, αλλά δημιουργήθηκαν με μια έκδοση του OpenOffice.org πριν την 3.2 ή του StarOffice πριν την 9.2. Σε εκδόσεις του OpenOffice.org πριν την 3.0 ή του StarOffice πριν την 9.0, η υπογραφή εγγράφου εφαρμόστηκε στα κύρια περιεχόμενα, εικόνες και ενσωματωμένα αντικείμενα μόνο και σε κάποια περιεχόμενα, όπως μακροεντολές, δεν υπογράφτηκε. Στα OpenOffice.org 3.0 και StarOffice 9.0 η υπογραφή εγγράφου εφαρμόστηκε στο περισσότερο περιεχόμενο, συμπεριλαμβάνοντας μακροεντολές. Όμως, ο τύπος mime και το περιεχόμενο του φακέλου META-INF δεν υπογράφτηκε. Και στα OpenOffice.org 3.2, StarOffice 9.2 και σε όλες τις εκδόσεις του LibreOffice σε όλα τα περιεχόμενα εκτός από αυτή καθεαυτή την υπογραφή (META-INF/documentsignatures.xml) υπογράφηκαν.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Όταν λαμβάνετε ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο και το λογισμικό αναφέρει ότι η υπογραφή είναι έγκυρη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε απόλυτα σίγουρος ότι το έγγραφο αυτό είναι το ίδιο που ο αποστολέας έστειλε. Δεν είναι τέλεια ασφαλής μέθοδος η υπογραφή εγγράφων με λογισμικό πιστοποιητικών . Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να παρακαμφθούν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Παράδειγμα: Σκεφτείτε ότι κάποιος προσπαθεί να προσποιηθεί ότι είναι ένας αποστολέας από την τράπεζα σας. Μπορεί εύκολα να πάρει ένα πιστοποιητικό με τη χρήση ενός ψεύτικου ονόματος και μετά να σας στείλει ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο μήνυμα, προσποιούμενος ότι εργάζεται στην τράπεζα σας. Εσείς θα λάβετε το μήνυμα και το μήνυμα όπως και το έγγραφο θα έχουν ένα εικονίδιο "έγκυρης υπογραφής".

Μην εμπιστεύεστε το εικονίδιο. Ερευνήστε και επαληθεύστε τα πιστοποιητικά.

Warning.png Η επαλήθευση μιας υπογραφής δεν είναι νομικά δεσμευτική εγγύηση κανενός τύπου.

Σε λειτουργικά συστήματα Windows, χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά επαλήθευσης υπογραφής των Windows. Σε λειτουργικά συστήματα Solaris ή Linux, χρησιμοποιούνται τα αρχεία που παρέχονται από προγράμματα όπως Thunderbird, Mozilla ή Firefox. Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι αυτά τα αρχεία που χρησιμοποιούνται στο σύστημά σας είναι όντως τα πρωτότυπα αρχεία που έχουν προμηθεύσει οι αρχικοί προγραμματιστές. Για τους κακόβουλους εισβολείς, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντικαταστήσουν τα πρωτότυπα αρχεία με άλλα αρχεία που προμηθεύουν αυτοί.

Warning.png Τα μηνύματα περί επαλήθευσης μιας υπογραφής που βλέπετε στο LibreOffice είναι τα μηνύματα που επιστρέφουν τα αρχεία επαλήθευσης. Το λογισμικό LibreOffice δεν έχει τρόπο να βεβαιώσει ότι αυτά τα μηνύματα αντανακλούν την αληθή κατάσταση οποιουδήποτε πιστοποιητικού. Το λογισμικό LibreOffice προβάλει μόνο τα μηνύματα άλλων αρχείων που δεν είναι υπό τον έλεγχο αναφοράς του LibreOffice. Δεν υπάρχει καμία νομική ευθύνη του LibreOffice ότι τα προβαλλόμενα μηνύματα αντανακλούν την αληθή κατάσταση μίας ψηφιακής υπογραφής.

Related Topics

Αγγλική σελίδα Βίκι για ψηφιακές υπογραφές

Εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών

Άνοιγμα εγγράφων χρησιμοποιώντας WebDAV πάνω σε HTTPS