Om konvertering av Microsoft Office dokument

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I LibreOffice kan du öppna Microsoft Office 97/2000/XP dokument automatiskt. Vissa layoutfunktioner och formateringsattribut i mera komplicerade Microsoft Office dokument hanteras annorlunda i LibreOffice eller stöds inte. Detta gör att konverterade filer kräver ett visst mått av manuell omformatering. Hur mycket omformatering som kan förväntas beror på hur komplicerad strukturen och formateringen av källdokumentet är. I LibreOffice kan du inte köra Visual Basic-skript, men du kan ladda och analysera dem.

Note.png De senaste versionerna av LibreOffice kan läsa in och spara dokumentformaten Microsoft Office XML av filtyperna docx, xlsx och pptx. Med samma versioner kan du även köra vissa Excel Visual Basic-skript om du aktiverar den här funktionen under LibreOffice – InställningarVerktyg – Alternativ – Läs in/spara – VBA-egenskaper.

Följande lista ger en allmän översikt över Microsoft Office-funktioner som kan orsaka konverteringssvårigheter. Möjligheterna att arbeta med innehållet i det konverterade dokumentet påverkas inte.

Microsoft Word

 1. Figurer
 2. Ombearbetningsmarkeringar
 3. OLE-objekt
 4. Vissa kontroller och formulärfält för Microsoft Office
 5. Förteckningar (index)
 6. Tabeller, ramar och formatering av flera kolumner
 7. Hyperlänkar och bokmärken
 8. Microsoft WordArt-grafik
 9. Animerade tecken / animerad text

Microsoft PowerPoint

 1. Figurer
 2. Tabb-, rad- och styckeavstånd
 3. Bakgrundsgrafik
 4. Grupperade objekt
 5. Vissa multimediaeffekter

Microsoft Excel

 1. Figurer
 2. OLE-objekt
 3. Vissa kontroller och formulärfält för Microsoft Office
 4. Pivottabeller
 5. Nya diagramtyper
 6. Villkorlig formatering
 7. Vissa funktioner/formler (se nedan)

Ett exempel på skillnader mellan Calc och Excel är hanteringen av booleska värden. Ange TRUE för cellerna A1 och A2.

 • I Calc returnerar formeln =A1+A2 värdet 2 och formeln =SUM(A1;A2) returnerar 2.
 • I Excel returnerar formeln =A1+A2 värdet 2, men formeln =SUM(A1;A2) returnerar 0.
Note.png För en detaljerad översikt för hur du konverterar dokument till och från Microsoft Office-format, se Migration Guide.

Öppna Microsoft Office dokument som skyddas med lösenord

LibreOffice kan öppna följande typer av Microsoft Office-dokument som skyddas med lösenord.

Microsoft Office-format Krypteringsmetod som stöds
Word 6.0, Word 95 Svag XOR-kryptering
Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003 Office 97/2000-kompatibel kryptering
Word XP, Word 2003 Svag XOR-kryptering från äldre Word-versioner
Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95 Svag XOR-kryptering
Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003 Office 97/2000-kompatibel kryptering
Excel XP, Excel 2003 Svag XOR-kryptering från äldre Excel-versioner

Microsoft Office-filer som har krypterats med AES128 kan öppnas. Andra krypteringsmetoder stöds ej.


Related Topics

Använda Microsoft Office och LibreOffice

Ändra associationer för dokumenttyper i Microsoft Office

Ställa in standardfilformat