Σχετικά με τη μετατροπή εγγράφων Microsoft Office

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Το LibreOffice μπορεί να ανοίξει αυτόματα έγγραφα Microsoft Office 97/2000/XP. Ωστόσο, μερικά χαρακτηριστικά διατάξεων και ιδιότητες μορφοποίησης σε πιο πολύπλοκα έγγραφα Microsoft Office έχουν διαφορετική μεταχείριση στο LibreOffice ή δεν υποστηρίζονται. Ως αποτέλεσμα, τα αρχεία που έχουν υποστεί μετατροπή χρειάζονται σε κάποιο βαθμό χειροκίνητη επαναμορφοποίηση. Το ποσοστό επαναμορφοποίησης που μπορεί να αναμένεται είναι ανάλογο προς την πολυπλοκότητα της δομής και της μορφοποίησης του εγγράφου προέλευσης. Το LibreOffice δεν μπορεί να τρέξει δέσμες ενεργειών Visual Basic, αλλά μπορεί να τις φορτώσει για εσάς για ανάλυση.

Note.png Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του LibreOffice μπορούν να φορτώσουν και να αποθηκεύσουν τις μορφές εγγράφων Open XML του Microsoft Office με επεκτάσεις docx, xlsx και pptx. Οι ίδιες εκδόσεις μπορούν επίσης να τρέξουν μερικά σενάρια Excel Visual Basic, εάν ενεργοποιήσετε αυτό το γνώρισμα στο Εργαλεία - Επιλογές' - Φόρτωση/αποθήκευση - Ιδιότητες VBA'.

Οι ακόλουθες λίστες παρέχουν μια γενική σύνοψη των χαρακτηριστικών Microsoft Office που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα μετατροπής. Αυτά δεν θα επηρεάσουν την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε ή να δουλεύετε με το περιεχόμενο του εγγράφου που υπέστη μετατροπή.

Microsoft Word

 1. Αυτόματα σχήματα
 2. Σημάδια αναθεώρησης
 3. Αντικείμενα OLE
 4. Συγκεκριμένα πεδία ελέγχου και πεδία φόρμας Microsoft Office
 5. Ευρετήρια
 6. Πίνακες, πλαίσια και πολύστηλη μορφοποίηση
 7. Υπερσύνδεσμοι και σελιδοδείκτες
 8. Γραφικά Microsoft WordArt
 9. Κινούμενοι χαρακτήρες/κείμενο

Microsoft PowerPoint

 1. Αυτόματα σχήματα
 2. Απόσταση γραμμής, στηλοθέτη και παραγράφου
 3. Κύριο παρασκήνιο γραφικών
 4. Ομαδοποιημένα Αντικείμενα
 5. Συγκεκριμένα εφέ πολυμέσων

Microsoft Excel

 1. Αυτόματα σχήματα
 2. Αντικείμενα OLE
 3. Συγκεκριμένα πεδία ελέγχου και πεδία φόρμας Microsoft Office
 4. Πίνακες pivot
 5. Νέοι τύποι διαγραμμάτων
 6. Μορφοποίηση υπό συνθήκες
 7. Μερικές συναρτήσεις/τύπο (δείτε παρακάτω)

Ένα παράδειγμα των διαφορών μεταξύ Calc και Excel είναι ο διαφορετικός χειρισμός των τιμών boolean. Εισάγετε TRUE στα κελιά A1 και A2.

 • Στο Calc, ο τύπος =A1+A2 επιστρέφει την τιμή 2, και ο τύπος =SUM(A1;A2) επιστρέφει 2.
 • Στο Excel, ο τύπος =A1+A2 επιστρέφει την τιμή 2, αλλά ο τύπος =SUM(A1;A2) επιστρέφει 0.
Note.png Για μια λεπτομερή επισκόπηση για μετατροπή εγγράφων προς και από μορφή του Microsoft Office, δείτε το Οδηγός μετάβασης.

Άνοιγμα εγγράφων Microsoft Office προστατευόμενα με κωδικό

Το LibreOffice μπορεί να ανοίξει τους παρακάτω τύπους εγγράφων Microsoft Office που προστατεύονται με κωδικό.

Μορφή Microsoft Office Υποστηριζόμενη μέθοδος κρυπτογράφησης
Word 6.0, Word 95 Weak XOR κρυπτογράφηση
Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003 Office 97/2000 συμβατή κρυπτογράφηση
Word XP, Word 2003 Weak XOR κρυπτογράφηση από παλαιότερες εκδόσεις του Word
Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95 Weak XOR κρυπτογράφηση
Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003 Office 97/2000 συμβατή κρυπτογράφηση
Excel XP, Excel 2003 Weak XOR κρυπτογράφηση από παλαιότερες εκδόσεις του Excel

Αρχεία Microsoft Office που έχουν κρυπτογραφηθεί με AES128 μπορούν να ανοιχθούν. Άλλες μέθοδοι κρυπτογράφησης δεν υποστηρίζονται.


Related Topics

Χρήση Microsoft Office και LibreOffice

Αλλαγή συσχετισμών των τύπων εγγράφων Microsoft Office

Ρύθμιση προεπιλεγμένης μορφής αρχείου