Om konvertering af Microsoft Office-dokumenter

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice kan automatisk åbne dokumenter fra Microsoft Office 97/2000/XP. Dog håndteres enkelte egenskaber for udseende og formatering i mere komplekse Microsoft Office-dokumenter anderledes i LibreOffice eller er ikke understøttet. Derfor kræver konverterede filer i nogen grad manuel omformatering. Den mængde omformatering som kan forventes, er proportional med kompleksiteten af strukturen og formateringen af det oprindelige dokument. LibreOffice kan ikke køre Visual Basic-scripts, men kan indlæse og vise dem for dig.

Note.png De seneste versioner af LibreOffice kan indlæse og gemme Microsoft Office Open XML dokumentformater med filtyperne docx, xlsx og pptx. De samme versioner kan også køre nogle Excel Visual Basic scripts, hvis du aktiverer denne funktion i Funktioner - Indstillinger' - Indlæs/Gem - VBA Egenskaber'.

De følgende lister giver et generelt overblik over funktionalitet i Microsoft Office, der kan give problemer i konverteringen. Disse vil ikke påvirke din mulighed for at bruge eller arbejde med indholdet af det konverterede dokument.

Microsoft Word

 1. Autofigurer
 2. Revisionsmærker
 3. OLE-objekter
 4. Bestemte kontrolelementer og formularfelter i Microsoft Office
 5. Indekser
 6. Tabeller, rammer og spalter
 7. Hyperlinks og bogmærker
 8. Microsoft WordArt-grafik
 9. Animerede tegn/tekst

Microsoft PowerPoint

 1. Autofigurer
 2. Tabulator, linje- og afsnitsafstand
 3. Master-baggrundsgrafik
 4. Grupperede objekter
 5. Visse multimedieeffekter

Microsoft Excel

 1. Autofigurer
 2. OLE-objekter
 3. Bestemte kontrolelementer og formularfelter i Microsoft Office
 4. pivottabeller
 5. Nye diagramtyper
 6. Betinget formatering
 7. Nogle funktioner/formler (se nedenfor)

Et eksempel på forskelle mellem Calc og Excel er håndtering af logiske værdier. Indtast SAND i cellerne A1 og A2.

 • I Calc returnerer formlen =A1+A2 værdien 2 og formlen =SUM(A1;A2) returnerer 2.
 • Formlen =A1+A2 returnerer 2 i Excel, men formlen =SUM(A1,A2) returnerer 0.
Note.png En detaljeret oversigt om at konvertere dokumenter til og fra Microsoft Office formater finder du i Migration Guide.

Åbning af Microsoft Office-dokumenter som er beskyttet med en adgangskode

LibreOffice kan åbne følgende Microsoft Office-dokumenttyper, som er beskyttet med en adgangskode.

Microsoft Office-format Understøttet krypteringsmetode
Word 6.0, Word 95 Svag XOR-kryptering
Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003 Office 97/2000-kompatibel kryptering
Word XP, Word 2003 Svag XOR-kryptering fra ældre versioner af Word
Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95 Svag XOR-kryptering
Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003 Office 97/2000-kompatibel kryptering
Excel XP, Excel 2003 Svag XOR-kryptering fra ældre Excel versioner

Microsoft Office-filer, som er krypteret med AES128, kan åbnes. Andre krypteringsmetoder understøttes ikke.


Related Topics

Brug af Microsoft Office og LibreOffice

Ændring af filtilknytning for Microsoft Office-dokumenttyper

Indstilling af standardfilformatet