Quant a la conversió de documents del Microsoft Office

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

El LibreOffice pot obrir automàticament els documents del Microsoft Office 97/2000/XP. Tanmateix, hi ha algunes funcions de disseny i alguns atributs de formatació en els documents més complexos del Microsoft Office que es gestionen d'una manera diferent al LibreOffice o que no s'admeten. Com a conseqüència, els fitxers convertits necessiten un cert grau de reformatació manual. El nivell de reformatació que necessitaran és proporcional a la complexitat de l'estructura i de la formatació del document d'origen. El LibreOffice no pot executar els scripts del Visual Basic, però els pot carregar perquè els analitzeu.

Note.png Les versions més recents del LibreOffice poden obrir i desar els formats de document Open XML del Microsoft Office amb les extensions docx, xlsx i pptx. Les mateixes versions poden també executar alguns escripts d'Excel Visual Basic, si activeu aquesta funcionalitat a LibreOffice - PreferènciesEines - Opcions - Carrega/Desa - Propietats VBA.

Les llistes següents proporcionen una visió general de les funcions del Microsoft Office que potser presentaran problemes de conversió. Tanmateix, no afectaran la capacitat d'utilitzar el contingut del document o de treballar-hi.

Microsoft Word

 1. Formes automàtiques
 2. Marques de revisió
 3. Objectes OLE
 4. Determinats controls i els camps de formulari del Microsoft Office
 5. Índexs
 6. Taules, marcs i formatació a múltiples columnes
 7. Enllaços i adreces d'interès
 8. Gràfics del Microsoft WordArt
 9. Caràcters i text animats

Microsoft PowerPoint

 1. Formes automàtiques
 2. Espaiat de tabulador, de línia i de paràgraf
 3. Gràfics de fons mestres
 4. Objectes agrupats
 5. Determinats efectes multimèdia

Microsoft Excel

 1. Formes automàtiques
 2. Objectes OLE
 3. Determinats controls i els camps de formulari del Microsoft Office
 4. Taules dinàmiques
 5. Tipus de diagrames nous
 6. Formatació condicional
 7. Algunes funcions i fórmules (vegeu tot seguit)

Un exemple de diferències entre el Calc i l'Excel és la gestió dels valors booleans. Introduïu CERT a les cel·les A1 i A2.

 • Al Calc, la fórmula =A1+A2 torna el valor 2 i la fórmula =SUMA(A1;A2) torna 2.
 • A l'Excel, la fórmula =A1+A2 torna 2 però la fórmula =SUMA(A1,A2) torna0.
Note.png Per un anàlisi detallat sobre la conversió documents de, i cap a, format del Microsoft Office, visiteu la Guia de migració.

Obertura de documents del Microsoft Office que s'han protegit amb una contrasenya

El LibreOffice pot obrir els tipus de documents del Microsoft Office següents que s'han protegit amb una contrasenya.

Format del Microsoft Office Mètode d'encriptatge admès
Word 6.0 i Word 95 Xifratge XOR feble
Word 97, Word 2000, Word XP i Word 2003 Xifratge compatible amb l'Office 97/2000
Word XP i Word 2003 Xifratge XOR feble de versions anteriors del Word
Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95 Xifratge XOR feble
Excel 97, Excel 2000, Excel XP i Excel 2003 Xifratge compatible amb l'Office 97/2000
Excel XP i Excel 2003 Xifratge XOR feble de versions anteriors de l'Excel

Els fitxers Microsoft Office xifrats amb AES128 es poden obrir. Altres mètodes de xifrat no són suportats.


Related Topics

Ús del Microsoft Office i del LibreOffice

Canvi de l'associació dels tipus de document del Microsoft Office

Configuració del format de fitxer per defecte