Преобразуване на документи на Microsoft Office

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice може автоматично да отваря документи на Microsoft Office 97/2000/XP. При това обаче някои функции за оформление и форматиращи атрибути в по-сложните документи на Microsoft Office се обработват по-различно в LibreOffice или не се поддържат. Затова преобразуваните файлове изискват известно ръчно преформатиране, чието количество е пропорционално на сложността на структурата и форматирането на оригиналния документ. LibreOffice не може да изпълнява скриптове на Visual Basic, но може да ги зарежда, за да ги анализирате.

Note.png Най-новите версии на LibreOffice могат да зареждат и записват форматите Open XML на Microsoft Office с разширения docx, xlsx и pptx. Същите версии могат да изпълняват и някои скриптове на Visual Basic за Excel, ако разрешите тази възможност в Инструменти - Настройки' - Зареждане/записване - Настройки за VBA'.

По-долу са изброени общо функциите на Microsoft Office, които могат да предизвикат трудности при преобразуване. Последните не влияят на възможността да работите със съдържанието на вече преобразувания документ.

Microsoft Word

 1. Автофигури
 2. Означения за корекции
 3. OLE обекти
 4. Определени елементи за управление и формулярни полета на Microsoft Office
 5. Индекси
 6. Таблици, рамки и форматиране с много колони
 7. Хипервръзки и показалци
 8. Графики на Microsoft WordArt
 9. Знаци и текст с анимация

Microsoft PowerPoint

 1. Автофигури
 2. Разстояния на табулатори, редове и абзаци
 3. Фонови графики от образеца
 4. Групирани обекти
 5. Някои мултимедийни ефекти

Microsoft Excel

 1. Автофигури
 2. OLE обекти
 3. Определени елементи за управление и формулярни полета на Microsoft Office
 4. Обобщени таблици
 5. Нови видове диаграми
 6. Условно форматиране
 7. Някои функции и формули (вижте по-долу)

Един пример за разликите между Calc и Excel е работата с логически стойности. Въведете TRUE в клетките A1 и A2.

 • В Calc формулата =A1+A2 дава резултат 2, както и формулата =SUM(A1;A2).
 • В Excel формулата =A1+A2 дава резултат 2, но формулата =SUM(A1,A2) дава 0.
Note.png За подробно описание на преобразуването на документи към и от форматите на Microsoft Office вижте ръководството за мигриране (на английски език).

Отваряне на документи на Microsoft Office, защитени с парола

LibreOffice може да отваря следните видове защитени с парола документи на Microsoft Office.

Формат на Microsoft Office Поддържан метод за шифроване
Word 6.0, Word 95 Слабо шифроване с XOR
Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003 Шифроване, съвместимо с Office 97/2000
Word XP, Word 2003 Слабо шифроване с XOR от по-старите версии на Word
Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95 Слабо шифроване с XOR
Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003 Шифроване, съвместимо с Office 97/2000
Excel XP, Excel 2003 Слабо шифроване с XOR от по-старите версии на Excel

Могат да се отварят файлове на Microsoft Office, шифровани с AES128. Не се поддържат други методи на шифроване.


Related Topics

Използване на Microsoft Office и LibreOffice

Промяна на асоциациите за документи на Microsoft Office

Задаване на подразбиран файлов формат