Muotoilu-palkki

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Muotoilu-palkki tulee esille, kun kaavio asetetaan muokkaustilaan. Kaksoisnapsautetaan kaaviota muotoilutilaan pääsemiseksi. Muotoilutilasta poistutaan napsauttamalla kaavion ulkopuolella.

Kaavion muotoilut ovat muokattavissa Muotoilu-palkin ohjausobjekteilla ja kuvakkeilla.

Valitse kaavioelementti

Valitaan kaavion osatekijä eli kaavioelementti muokattavaksi. Osatekijän valintaa esikatsellaan kaaviossa. Muotoile valinta -painiketta napsauttamalla avataan valitun osatekijän ominaisuuksien valintaikkuna.

Muotoile valinta

Avataan valitun osatekijän ominaisuuksien valintaikkuna.

Kaaviotyyppi

Avataan Kaaviotyyppi-valintaikkuna.

Kaavion arvopisteet

Avataan Arvopisteiden muokkaus -valintaikkuna kaavion oletusaineiston muokkaamiseen.

Vaakaruudukot

Muotoilu-palkin Vaakaruudukot-kuvakkeella vuorotellaan y-akselista lähtevän viivaston näkyvyyttä.

Selite käytössä / poissa käytöstä

Vuorotellaan selitteen näkyvyyttä napsauttamalla Muotoilu-palkin Selite käytössä / poissa käytöstä -kuvaketta.

Skaalaa teksti

Merkinnällä määrätään kaavion tekstit skaalautuviksi kaavion kokoa muutettaessa.

Automaattinen asettelu

Siirretään käsiteltävän kaavion kaikki osatekijät oletusasemiinsa. Tämä toiminto ei vaikuta kaavion tyyppiin eikä muihin määreisiin kuin osatekijöiden sijaintiin.