Diagrammer i LibreOffice

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Med LibreOffice kan du presentere data grafisk i et diagram, slik at du visuelt kan sammenligne dataserier og se trender i dataene. Du kan sette inn diagrammer i regneark, tekstdokumenter, tegninger og presentasjoner.

Diagramdata

Diagrammer kan bygge på følgende data:

 1. Regnearkverdier fra celleområder i Calc
 2. Celleverdier fra en tabell i Writer
 3. Verdier du skriver inn i dialogvinduet ,Diagramdatatabell (du kan lage disse diagrammene i Writer, Draw eller Impress, og du kan også lime dem inn i Calc)

Sette inn et diagram

Sette inn diagrammer

Velge diagramtype

Redigere et diagram

 1. Trykk på et diagram for å redigere egenskapene til diagramobjektet:

  størrelse og plassering på den gjeldende siden.

  Justering, tekstbryting, ytre kantlinjer og mer.
 2. Dobbeltklikk et diagram for å redigere det:

  Diagramdataverdier (for diagrammer med egne data).

  Diagramtype, akser, titler, vegger, rutenett og mer.
 3. Dobbeltklikk et diagramelement når du redigerer diagrammet:

  Dobbeltklikk på en akse for å redigere skala, type, farge og mer.

  Dobbeltklikk et datapunkt for å redigere de grafiske verdiene i dataserien

  Når en dataserie er markert, kan du klikke og deretter dobbeltklikke på et datapunkt for å redigere egenskapene for dette datapunktet (for eksempel en enkelt stolpe i et stolpediagram).

  Dobbeltklikk på en forklaring for å redigere den. Klikk og deretter dobbeltklikk på et symbol i den valgte forklaringen for å redigere dataserien som hører til.

  Dobbeltklikk på alle andre diagramelement, eller klikk på elementet for å åpne formatmenyen, for å redigere egenskapene.
 4. Trykk utenfor diagrammet for å avslutte redigeringen.
Tip.png Du kan skrive ut et diagram i god kvalitet ved å eksportere det til en PDF-fil og deretter skrive ut denne fila.

I redigeringsmodus for diagrammet blir Verktøylinjen Formatering» for diagrammet vist nær den øverste kanten av dokumentet. Verktøylinja for tegneverktøyene blir vist nederst i dokumentet. Denne verktøylinjen viser symbolene for Tegning fra Draw og Impress.

Du kan høyreklikke et element i et diagram for å åpne sprettoppmenyen. Denne inneholder kommandoer for å formatere det valgte elementet.

Redigere diagramtitler

Redigere diagramakser

Redigere diagramforklaringer

Adding Texture to Chart Bars

3D-visning