Kolmiulotteinen näkymä

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ohjatun kaavion luonnin ensimmäisellä sivulla tai kaavion kohdevalikosta voidaan valita kaaviotyyppi.

Valitse Lisää - Kaavio

Lisätietoja ohjausobjekteista saa painamalla Vaihto+F1 ja osoittamalla kohdetta.

Kaavion esikatselu reagoi valintaikkunassa asetettuihin uusiin määrityksiin.

 • Kun valintaikkuna suljetaan hyväksyen OK:lla, asetukset jäävät käyttöön.
 • Kun valintaikkunasta poistutaan Peruuta-painikkeella tai Esc-näppäimellä, kaavio palaa tilaan, jossa se oli ennen valintaikkunan avaamista.

3D-kaavioille on valittavissa Muotoilu - Kolmiulotteinen näkymä perspektiivin, ulkoasun ja valaistuksen asetteluun.

Perspektiivi

 • Annetaan arvot kaavion kierrolle kolmen akselin suhteen ja perspektiivinäkymälle.

Kaikkien kiertokulmien asetus 0:ksi antaa näkymän suoraan edestä. Ympyrä- ja rengaskaaviot näkyvät ympyröinä.

Kun suorakulmaiset akselit on valittu, kierto tapahtuu vain x- tai y-suuntaan, siis kaavion reunojen suuntaisesti.

X-akselin kierto 90 astetta, kun samalla y- ja z-arvot ovat 0, tuottaa näkymän ylhäältä alas kaavioon. Jos x-arvo on -90 astetta, näkymä on kaavion pohjasta.

Käytetty kiertojärjestys on x, y ja z.

Kun käytetään varjostusta ja kaaviota kierretään, valonlähde kiertyy kuin se olisi kiinni kaaviossa.

Note.png Kiertoakselit ovat aina suhteessa sivuun, eivät kaavion akseleihin. Tämä on erona joihinkin toisiin kaavio-ohjelmiin.

Perspektiivi-valinnalla kaavio nähdään kuin kameran linssin läpi yhdensuuntaisprojektien asemesta.

Suhteellista polttovälin käänteisarvoa säädetään askelruudussa. Arvolla 100% takareuna näyttää likimäärin puolta pienemmältä kuin etureuna.

Note.png Eräät vanhemmat LibreOffice-versiot eivät pysty esittämään perspektiiviä prosentteina samalla tavalla kuin nykyinen versio.

Ulkoasu

 • Valitaan tyyppi luetteloruudusta.

Kun tyyppi on valittu, valintaruudut ja valonlähteet asettuvat vastaavasti.

 • Kun valintaruuduista valitaan yhdistelmä, joka ei vastaa tyyppejä Yksinkertainen tai Realistinen, luodaan Mukautettu-tyyppi.
 • Kun Varjostus-valintaruutu merkitään, käytössä on Gouraud-varjostusta pintojen piirtämismenetelmänä. Merkittä piirretään tasapintamenetelmällä.

  Tasapintamenetelmässä käytetään yhtä väriä ja kirkkautta kullekin monikulmiolle. Reunat ovat näkyviä, pehmeät liukuvärit ja pistevalot eivät ole käytössä.

  Gouraud-varjostuksessa käytetään liukuvärejä pehmeämmän ja realistisemman vaikutelman luontiin.
 • Reunaviivojen piirtämiseksi merkitään Objektin reunat -valintaruutu.
 • Merkitsemällä Pyöristetyt särmät -valintaruutu tuotetaan pehmeämmät muodot kulmikkaille kuvioille.

Valaistus

Asetetaan valonlähde 3D-näkymälle.

 • Valolähde sytytetään ja sammutetaan napsauttamalla yhtä kahdeksasta painikkeesta.

  Oletuksena lamppu nro 2 on päällä. Se on ensimmäinen seitsemästä "normaalista", tasaisesta valonlähteestä. Valonlähde nro 1 projisoi peiliheijastuksen.
 • Valitun valonlähteen värin ja intensiteetin voi valita kahdeksan painikkeen alla olevasta valintaluettelosta. Eri valaisimien valoisuusarvot summataan, joten useampia lähteitä valittaessa käytetään tummempia sävyjä.
 • Välilehden pienessä esikatseluikkunassa on kaksi liukusäädintä, joilla asetetaan valitun valonlähteen sijaintia pysty- ja vaakasuunnassa. Valonlähde on aina kohdistettu keskelle objektia.
 • Esikatseluruudun nurkkapainikkeella vaihdetaan valaistusmallia pallon ja kuution välillä.
 • Taustavalo-valintaluetteloa käytetään määrittämään taustavalo, joka valaisee tasaisella intensiteetillä kaikista suunnista.

Related Topics

Kaavioiden lisääminen

Ohjattu kaavion luonti - Kaaviotyyppi

Ohjattu kaavion luonti - Tietoalue

Ohjattu kaavion luonti - Arvosarjat

Ohjatun kaavion luonti - Kaavioelementit