FRACANY

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

FRACANY

El resultat és el nombre d'anys (incloent-hi la part fraccionària) entre la DataInicial i la DataFinal.

Sintaxi

FRACANY(DataInicial; DataFinal; Base)

DataInicial i DataFinal són dos valors de dates.

La Base es tria d'una llista d'opcions i indica com s'ha de calcular l'any.

Base Càlcul
0 o hi manca Mètode americà (NASD), 12 mesos de 30 dies cadascun
1 Nombre exacte de dies en mesos, nombre exacte de dies en un any
2 Nombre exacte de dies del mes, l'any té 360 dies
3 Nombre exacte de dies del mes, l'any té 365 dies
4 Mètode europeu, 12 mesos de 30 dies cadascun

Exemple

Quina fracció de l'any 2008 es troba entre l'01-01-2008 i l'01-07-2008?

=FRACANY("01-01-2008"; "01-07-2008";0) retorna 0,50.