ARBETSDAGAR

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ARBETSDAGAR

Resultatet är ett datumnummer som kan formateras som ett datum. Sedan ser du det datum som infaller ett visst antal arbetsdagarfrån startdatumet.

Syntax

ARBETSDAGAR(Startdatum; Dagar; Semester)

Startdatum är det första datumet i perioden som beräkningen utförs för. Om startdatumet är en arbetsdag tas dagen med i beräkningen.

Dagar är antalet arbetsdagar. Positivt värde för ett resultat efter startdatumet, och negativt värde för ett resultat före startdatumet.

Helgdagar är en valfri lista över helgdagar. De här dagarna är inte arbetsdagar. Ange ett cellintervall där semesterdagarna visas individuellt.

Exempel

Vilket datum infaller 17 arbetsdagar efter 1 december 2001? Ange startdatumet "2001-12-01" i C3 och antalet arbetsdagar i D3. Cellerna F3 till J3 innehåller följande jul- och nyårshelgdagar: "2001-12-24", "2001-12-25", "2001-12-26", "2001-12-31", "2002-01-01".

=ARBETSDAGAR(C3;D3;F3:J3) returnerar 2001-12-28. Formatera det seriella datumtalet som ett datum, t.ex. med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.


Related Topics

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

WORKDAYS.INTL

Date functions