DIAFEINER

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DIAFEINER

El resultat és un nombre de data que es pot formatar com a data. A continuació veureu la data d'un dia que és un determinat nombre de dies feiners de la data inicial.

Sintaxi

DIAFEINER(DataInicial; Dies; Festius)

DataInicial és la data a partir de la qual es duu a terme el càlcul. Si la data inicial és un dia feiner, el dia s'inclou al càlcul.

Dies és el nombre de dies feiners. El valor és positiu per a un resultat posterior a la data inicial, mentre que el valor és negatiu per a un resultat previ a la data inicial.

Festius és una llista de festius opcionals. Aquests són dies durant els quals no es treballa. Introduïu un interval de cel·les en el qual els festius es llistin individualment.

Exemple

Quina data s'obté després de 17 dies feiners a partir de l'1 de desembre de 2001? Introduïu la data d'inici "01-12-2001" a la cel·la C3 i el nombre de dies feiners a D3. Les cel·les F3 a J3 contenen les següents vacances de Nadal i de Cap d'Any: "24-12-2001", "25-12-2001", "26-12-2001", "31-12-2001", "01-01-2002".

=DIAFEINER(C3;D3;F3:J3) retorna 28-12-2001. Formata el nombre de la data de la sèrie com una data, per exemple amb el format AAAA-MM-DD.


Related Topics

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

WORKDAYS.INTL

Date functions