Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

HAFTANINGÜNÜ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

HAFTANINGÜNÜ

Bir tarihe karşılık gelen haftanın gününü verir. Varsayılan değer olarak,(tür yoksa ya da 1 ise) gün, 1'den (Pazar) 7'ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. Eğer tür=2, numaralama Pazartesi=1; ve eğer tür=3 numaralama Pazartesi=0 ile başlar.

Sözdizimi

HAFTANINGÜNÜ(Sayı; Tür)

Sayı, tarih değeri olarak, haftanın gününün döndürüleceği bir ondalık sayıdır.

Tür Hesaplamanın türünü belirtir. Tür =1 için haftanın günleri Pazar gününden başlayarak hesaplanır, (Tür parametresi eksik olsa da bu varsayılan değerdir). Tür =2 için haftanın günleri Pazartesi=1'den başlayarak hesaplanır. Tür = 3 için haftanın günleri Pazartesi=0'dan başlayarak hesaplanır.

Note.png Bu değerler sadece Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesaplamak altında seçtiğiniz standart tarih biçimlerine uygulanır.

Örnekler

=HAFTANINGÜNÜ("14-6-2000") işlevi 4 sayısını döndürür (Tür parametresi yoktur bu nedenle standart hesap kullanılır. Standart hesap, gün sayısı 1 olarak Pazar gününden başlar. 14 Haziran 2000 Çarşamba günüdür ve bu nedenle gün sayısı 4'tür).

=HAFTANINGÜNÜ("24-7-1996";2) işlevi 3 sayısını döndürür (Tür parametresi 2'dir, bu nedenle Pazartesi 1. gündür. 24 Temmuz 1996 Çarşamba olduğuna göre gün sayısı 3'tür).

=HAFTANINGÜNÜ("24-7-1996";1) işlevi 4 sayısını döndürür (Tür parametresi 1'dir, bu nedenle Pazar günü 1.gündür. 24 Temmuz 1996 Çarşamba günü olduğuna göre gün sayısı 4'tür).

=HAFTANINGÜNÜ(ŞİMDİ()) işlevi geçerli günün sayısını döndürür

Tip.png A1 hücresinde verilmiş tarihteki günün bir iş günü olup olmadığını öğrenmek için, EĞER ve HAFTANINGÜNÜ işlevlerini aşağıdaki gibi kullanın:
EĞER(HAFTANINGÜNÜ(A1;2)<6;"İş günü";"Hafta sonu")