VECKODAG

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

VECKODAG

Returnerar veckodagen för det angivna datumvärdet. Veckodagen returneras som ett heltal mellan 1 (söndag) och 7 (lördag) om typ inte har specificerats eller om typ = 1 har angetts. Om typ = 2 börjar numreringen med måndag = 1, och om typ = 3 börjar numreringen med måndag = 0.

Syntax

VECKODAG(tal;typ)

tal är som datumvärde ett decimaltal för vilket veckodagen ska beräknas.

Typ bestämmer typen av beräkning. Om Typ = 1, räknas veckodagarna från söndag.(Detta sätt att räkna används också som standard när parametern Typ saknas.) Om Typ = 2, räknas veckodagarna från måndag. Om Typ = 3 räknas veckodagarna från måndag = 0.

Note.png De här värdena gäller bara det standarddatumformat som du väljer under Verktyg – Alternativ – LibreOffice Calc – Beräkna.

Exempel

=VECKODAG("2000-06-14") returnerar 4 (parametern Typ saknas och därför används standardräkning. Standardräkningen startar med söndag som nummer 1. Den 14 juni 2000 var en onsdag och därför dag nummer 4).

=VECKODAG("1996-07-24";2) returnerar 3 (Parametern Typ har värdet 2. Därför är måndag dag nummer 1. Den 24 juli 1996 var en onsdag och är därför dag nummer 3).

=VECKODAG("1996-07-24";1) returnerar 4 (Parametern Typ har värdet 1. Därför är söndag dag nummer 1. Den 24 juli 1996 var en onsdag och är därför dag nummer 4).

=VECKODAG(NU()) returnerar numret för innevarande dag.

Tip.png Om du vill ha en funktion som anger om en dag i A1 är en arbetsdag, använder du funktionerna OM och VECKODAG enligt följande:
OM(VECKODAG(A1;2)<6;"Arbetsdag";"Helg")