Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

WEEKDAY

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

WEEKDAY

Vrne dan v tednu za dano datumsko vrednost. Dan je vrnjen kot celo število med 1 (nedelja) in 7 (sobota), če vrsta ni določena ali če je vrsta=1. Če je vrsta=2, se številčenje prične pri Monday=1; če je vrsta=3, se številčenje začne pri Monday=0.

Skladnja

WEEKDAY(število; vrsta)

Število kot datumska vrednost je decimalna vrednost, za katero bo vrnjen dan v tednu.

Vrsta določi vrsto izračuna. Pri vrsta=1 se dnevi v tednu štejejo od nedelje (privzeta vrednost, tudi ko parameter vrsta manjka). Pri vrsta=2 se dnevi v tednu štejejo od ponedeljka=1. Pri vrsta=3 se dnevi tedna štejejo od ponedeljka=0.

Note.png Te vrednosti veljajo samo za standardni datumski format, ki ga izberete v Orodja – Možnosti' – LibreOffice Calc – Izračunaj'.

Primeri

=WEEKDAY("14.06.2000") vrne 4 (parameter vrsta manjka, zato velja privzeto štetje. Privzeto štetje začne z nedeljo kot dnevom številka 1. 14. junij 2000 je bila sreda, torej dan številka 4).

=WEEKDAY("24.07.1996";2) vrne 3 (parameter vrsta je 2, torej je ponedeljek dan številka 1. 24. julij 1996 je bila sreda, torej dan številka 3).

=WEEKDAY("24.07.1996";1) vrne 4 (parameter vrsta je 1, torej je nedelja dan številka 1. 24. julij 1996 je bila sreda, torej dan številka 4).

=WEEKDAY(NOW()) vrne številko trenutnega dne.

Tip.png Funkcijo, ki prikazuje, ali je dan v A1 delovni dan, dobite tako, da uporabite funkciji IF in WEEKDAY na naslednji način:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"delovni dan";"vikend")