Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

DZIEŃ.TYG

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DZIEŃ.TYG

Zwraca dzień tygodnia podanej daty. Dzień jest zwracany jako liczba całkowita z przedziału od 1 (niedziela) do 7 (sobota), jeśli typ nie został określony lub ma wartość 1. Jeśli typ ma wartość 2, numerowanie rozpoczyna się od poniedziałku przyjmującego wartość 1, jeśli tryb ma wartość 3, poniedziałek = 0.

Składnia

DZIEŃ.TYG (liczba; typ)

Liczba jako wartość daty jest liczbą dziesiętną, dla której jest zwracany jest dzień tygodnia.

Typ określa typ obliczenia. Jeśli typ = 1, dni tygodnia są liczone od niedzieli (ustawienie domyślne, także przy braku parametru). Jeśli typ = 2, dni tygodnia są liczone od poniedziałku, który przyjmuje wartość 1, jeśli typ =3, dni tygodnia są liczone od poniedziałku, który przyjmuje wartość 0.

Note.png Wartości dotyczą tylko standardowego formatu daty wybranego w menu Narzędzia – Opcje' – LibreOffice Calc – Oblicz'.

Przykłady

=DZIEŃ.TYG ("14.06.2000") zwraca wartość 4 (brak parametru typ, w związku z tym używane jest standardowe liczenie. Standardowe liczenie rozpoczyna się od niedzieli (niedziela = 1). Dzień 14 czerwca 2000 r. to była środa, w związku z tym zwracana jest wartość 4).

=DZIEŃ.TYG("24.07.1996";2) zwraca wartość 3 (parametr typ wynosi 2, dlatego poniedziałek przyjmuje wartość 1. 24 czerwca 1996 r. to była środa, w związku z tym zwracana jest wartość 3).

=DZIEŃ.TYG("24.07.1996";1) zwraca wartość 4 (parametr typ wynosi 1, dlatego niedziela przyjmuje wartość 1. 24 czerwca 1996 r. to była środa, w związku z tym zwracana jest wartość 4).

=DZIEŃ.TYG(TERAZ()) zwraca bieżący dzień tygodnia.

Tip.png Aby uzyskać funkcję określającą czy dzień w komórce 1 jest dniem roboczym, należy skorzystać z funkcji JEŻELI i DZIEŃ.TYG:
JEŻELI(DZIEŃ.TYG(A1;2)<6;"Dzień roboczy";"Weekend")