Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

WEEKDAG

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

WEEKDAG

Geeft de dag van de week terug voor de opgegeven datumwaarde. De dag wordt teruggegeven als een geheel getal tussen 1 (zondag) en 7 (zaterdag) als er geen type of type=1 is gespecificeerd. Als type=2 begint de nummering met maandag=1 en als type=3 begint de nummering met maandag=0.

Syntaxis

WEEKDAG(Getal; Methode)

Getal, als datumwaarde, is een decimaal getal waarvoor de dag van de week geretourneerd moet worden.

Type bepaalt het type berekening. Bij Type=1 worden de weekdagen geteld, beginnend met zondag (dit is de standaard, zelfs als de parameter Type ontbreekt). Bij Type=2 worden de weekdagen geteld, beginnend met maandag=1. Bij Type=3 worden de weekdagen geteld, beginnend met maandag=0.

Note.png Deze waarden zijn alleen van toepassing op de standaardnotatie voor datums die u via Extra - Opties' - LibreOffice Calc - Berekenen' geselecteerd hebt.

Voorbeelden

=WEEKDAG("14-06-2000") geeft 4 terug (de parameter Type ontbreekt, daarom wordt de standaardtelling gebruikt. De standaardtelling begint met zondag als dag 1. 14 juni 2000 was een woensdag en daarom dag 4).

=WEEKDAG("24-07-1996";2) geeft 3 terug (de parameter Type is 2, daarom is maandag dag 1. 24 juli 1996 was een woensdag en daarom dag 3).

=WEEKDAG("24-07-1996";2) geeft 4 terug (de parameter Type is 1, daarom is zondag dag 1. 24 juli 1996 was een woensdag en daarom dag 4).

=WEEKDAG(NU()) geeft het nummer van de huidige dag terug.

Tip.png U kunt een functie maken om aan te geven of een dag in A1 een werkdag is door de functies ALS en WEEKDAG als volgt te gebruiken:
ALS(WEEKDAG(A1;2)<6;"Werkdag";"Weekend")