Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

UGEDAG

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

UGEDAG (WEEKDAY på engelsk)

Returnerer ugedagen, der svarer til den givne datoværdi. Dagen returneres som et heltal mellem 1 (søndag) og 7 (Lørdag), hvis der ikke angives en type eller type=1. Hvis type=2, begynder nummerering ved Mandag=1, og hvis type=3, begynder nummerering ved Mandag=0.

Syntaks

UGEDAG(Tal; Type)

Tal, som en datoværdi, er et decimaltal som der skal beregnes UGEDAG for.

Type bestemmer typen af beregningen. For Type =1 tælles ugedagene startende med søndag (dette er standard når Type-parameteren ikke angives). For Type =2 tælles ugedagene startende med Mandag =1. For Type =3 tælles ugedagene startende med Mandag =0.

Note.png Disse værdier anvendes kun på det standard datoformat som du vælger under Funktioner - Indstillinger' - LibreOffice Calc - Beregn'.

Eksempler

UGEDAG("14/6/2000") returnerer 4 (Type-parameteren er ikke angivet og derfor bruges den normale beregning. Standardberegningen starter med søndag som dag nummer 1. 14. Juni 2000 var en onsdag og derfor dag nummer 4).

UGEDAG("24/7/1996";2) returnerer 3 (Type-parameteren er 2, derfor er Mandag dag nummer 1. 24. Juli 1996 var en onsdag og derfor dag nummer 3).

UGEDAG("24/7/1996";1) returnerer 4 (Type-parameteren er 1, derfor er søndag dag nummer 1. 24. Juli 1996 var en onsdag og derfor dag nummer 4).

UGEDAG(NU()) returnerer ugedagen for den aktuelle dag.

Tip.png For at opnå en funktion som fortæller om en dag i A1 er en arbejdsdag skal du bruge HVIS- og UGEDAG- funktioner som følger: HVIS(UGEDAG(A1;2)<6;"Arbejdsdag";"Weekend")