Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

WEEKDAY

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

WEEKDAY

Vrátí den v týdnu pro zadané datum. Není-li zadán typ nebo je-li typ=1, je den vrácen jako celé číslo v rozsahu 1 (neděle) až 7 (sobota). Je-li typ=2, číslování dnů začíná od pondělí=1; je-li typ=3, číslování začíná od pondělí=0.

Syntaxe

WEEKDAY(Číslo; Typ)

Číslo je datum, pro které bude zjištěn den v týdnu, zadané jako desetinné číslo.

Typ určuje typ výpočtu. Pro Typ=1 jsou dny týdne počítány od neděle (tento způsob se jako výchozí použije v případě neurčeného typu). Pro Typ=2 jsou dny týdne počítány od pondělí=1. Pro Typ=3 jsou dny týdne počítány od pondělí=0.

Note.png Tyto hodnoty platí pouze pro standardní formát data, který vyberete v Nástroje - Možnosti' - LibreOffice Calc - Výpočty'.

Příklady

=WEEKDAY("2000-06-14") vrátí 4 (parametr Typ je vynechán, a proto se použije standardní způsob výpočtu, při kterém je dnem číslo 1 neděle. 14. červen 2000 byla středa, proto den číslo 4).

=WEEKDAY("1996-07-24";2) vrátí 3 (parametr Typ se rovná 2, proto je dnem číslo 1 pondělí. 24. červenec 1996 byla středa, a proto den číslo 3).

=WEEKDAY("1996-07-24";1) vrátí 4 (parametr Typ se rovná 1, proto je dnem číslo 1 sobota. 24. červenec 1996 byla středa, a proto den číslo 4).

=WEEKDAY(NOW()) vrátí pořadové číslo dnešního dne.

Tip.png Chcete-li zjistit, zda je den v A1 pracovní den, použijte funkce IF a WEEKDAY takto:
IF(WEEKDAY(A1;2)<6;"Pracovní den";"Volno")