DIASETMANA

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

DIASETMANA

Retorna el dia de la setmana per al valor de data determinat. El dia es retorna com un nombre enter entre 1 (diumenge) i 7 (dissabte) si no s'indica cap tipus o si s'indica tipus=1. Si el tipus=2, la numeració comença a dilluns=1; i si el tipus=3 la numeració comença a dilluns=0.

Sintaxi

DIASETMANA(Nombre; Tipus)

Nombre, com a valor de data, és un decimal per al qual es retornarà el dia de la setmana.

Tipus determina el tipus de càlcul. Per al Tipus=1, els dies de la setmana es compten començant des de diumenge (aquesta és l'opció per defecte, fins i tot si el paràmetre Tipus no existeix). Per al Tipus=2, els dies de la setmana es compten començant des de dilluns=1. Per al Tipus=3, els dies de la setmana es compten començant des de dilluns=0.

Note.png Aquests valors només s'apliquen en el format de data estàndard que seleccioneu a Eines ▸ Opcions' ▸ LibreOffice Calc ▸ Càlcul'.

Exemples

=DIASETMANA("14/06/2000") retorna 4 (el paràmetre Tipus no hi és, per tant s'utilitza el recompte estàndard. El recompte estàndard comença amb diumenge com a dia número 1. El 14 de juny del 2000 era un dimecres i, per tant, el dia número 4).

=DIASETMANA("24/07/1996";2) retorna 3 (el paràmetre Tipus és 2, per tant dilluns és el dia número 1. El 24 de juliol de 1996 era un dimecres, i per tant el dia número 3).

=DIASETMANA("24/7/1996";1) retorna 4 (el paràmetre Tipus és 1, per tant diumenge és el dia número 1. El 24 de juliol de 1996 era un dimecres i per tant el dia número 4).

=DIASETMANA(ARA()) retorna el número del dia actual.

Tip.png Per obtenir una funció que indiqui si un dia a A1 és un dia feiner, utilitzeu les funcions SI i DIASETMANA de la manera següent:
SI(DIASETMANA(A1;2)<6;"Dia feiner";"Cap de setmana")