Uživatelem definované formáty čísla

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

V LibreOffice Calc je možné nadefinovat vlastní formáty zobrazení čísel.

Např. zobrazení čísla 10 200 000 jako 10,2 mil. dosáhnete takto:

  1. Vyberte buňky, na které chcete nový, uživatelem definovaný formát použít.
  2. Zvolte Formát - Buňky - Čísla.
  3. V seznamu Kategorie vyberte "Definované uživatelem".
  4. Do pole Formátovací kód zadejte:

    0,0  " mil."
  5. Klepněte na tlačítko OK.

Následující tabulka ukazuje výsledky použití zaokrouhlení, oddělovačů tisíců (mezera), oddělovačů desetinných míst (čárka) a zástupných znaků # a 0.

Číslo ,# " mil." 0,0  " mil." #  " mil."
10200000 10,2 mil. 10,2 mil. 10 mil.
500000 ,5 mil. 0,5 mil. 1 mil.
100000000 100, mil. 100,0 mil. 100 mil.

Related Topics

Formátování čísel s desetinnými místy

Buňky ve formátu měny

Formátování čísel jako textu

Number Format Codes