Aktualizacja tabel przestawnych

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreOffice ponownie przelicza zawartość tabeli przestawnej, jeśli dane w arkuszu źródłowym ulegną zmianie. Aby ponownie przeliczyć dane w tabelach, wybierz Dane - Tabela przestawna - Odśwież. Wykonaj te same czynności po zaimportowaniu tabeli przestawnej programu Excel do arkusza LibreOffice Calc.


Related Topics

Tabela przestawna

Tworzenie tabel przestawnych

Edycja tabel przestawnych

Filtrowanie tabel przestawnych

Grupowanie tabel przestawnych

Wybór zakresu wyjściowego tabeli przestawnej

Usuwanie tabel przestawnych