Actualització de taules dinàmiques

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Si les dades del full d'origen han canviat, el LibreOffice recalcula la taula dinàmica. Per recalcular la taula, trieu Dades - Taula dinàmica - Refresca. Feu el mateix després d'importar una taula dinàmica de l'Excel al LibreOffice Calc.


Related Topics

Taula dinàmica

Creació de taules dinàmiques

Edició de taules dinàmiques

Filtratge de taules dinàmiques

Agrupament de taules dinàmiques

Selecció d'intervals de sortida de taules dinàmiques

Supressió de taules dinàmiques