Verktygsrader

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

I den här undermenyn visas en lista över de verktygslister som är tillgängliga i tabeller.Den här översikten beskriver standardkonfigurationen för ikonrader i LibreOffice.

Verktygsraden Förhandsgranskning

Verktygsraden Förhandsgranskning visas när du väljer Arkiv - Förhandsgranskning.

Infoga

Klicka på pilen bredvid ikonen om du vill öppna verktygsraden Infoga där du kan lägga till grafik och specialtecken i den aktuella tabellen.

Verktygsraden Textformatering

Verktygsraden Textformatering som visas när markören finns i ett textobjekt, till exempel en textruta eller ett ritobjekt, innehåller kommandon för formatering och justering.

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt

Verktygsraden Egenskaper för ritobjekt för objekt som du markerar i tabellen innehåller kommandon för formatering och justering.

Verktygsraden Bild

Verktygsraden Bild visas när du infogar eller väljer en bild i ett kalkylblad.

Formellist

Använd den här listen när du skriver in formler.

Verktygsraden Ritverktyg

Verktygsraden Ritverktyg innehåller vanliga redigeringsverktyg. Om du klickar på pilen bredvid en ikon öppnas en verktygsrad med ytterligare kommandon.

Verktygsraden Verktyg

På verktygsraden Verktyg har du tillgång till vanliga kommandon.

Verktygsraden Formatering

Verktygsraden Formatering innehåller grundläggande kommandon för manuell formatering.

Statuslist

Statuslisten visar information om den aktuellt blad.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Standardrad

Standardraden finns i alla LibreOffice-program.