Paski narzędzi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Podmenu zawiera paski narzędziowe dostępne w arkuszach.To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek podglądu wydruku

Pasek Podglądu wydruku jest wyświetlany po wyborze pozycji menuPlik - Podgląd wydruku.

Wstaw

Kliknij strzałkę obok ikony w celu wyświetlenia paska narzędzi Wstaw pozwalającego na dodawanie grafik i znaków specjalnych do bieżącego arkusza.

Pasek formatowania tekstu

Pasek Formatowanie tekstu jest widoczny, gdy kursor znajduje się na obiekcie tekstowym, takim jak ramka tekstowa lub obiekt rysunkowy, i zawiera polecenia formatowania i wyrównania.

Pasek właściwości obiektu rysunkowego

Pasek Właściwości obiektu rysunkowego zawiera polecenia formatowania i wyrównania wybranych obiektów na stronie.

Pasek obrazu

Pasek Obrazu jest wyświetlany po wstawieniu lub wyborze obrazu na stronie.

Pasek formuły

Ten pasek służy do wprowadzania formuł.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek narzędzi

Pasek Narzędzia zawiera najczęściej używane polecenia.

Pasek formatowania

Pasek Formatowanie zawiera podstawowe polecenia stosowane do ręcznego formatowania.

Pasek stanu

Pasek stanu zawiera informacje dotyczące bieżącego arkusza.

Pasek klasyfikacji

Pasek klasyfikacji zawiera narzędzia ułatwiające bezpieczną obsługę dokumentu.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.