Verktøylinjer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Denne undermenyen viser verktøylinjene som er tilgjengelig i regneark.Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Linje for forhåndsvisning

Linja Forhåndsvis siden vises når du velger Fil – Forhåndsviisning av utskrift.

Sett inn

Trykk på pila ved siden av denne knappen for å åpne verktøylinja Sett inn. Fra den kan du sette inn bilder og spesielle tegn i dette arket.

Tekstformateringslinja

Tekstformateringslinja vises når markøren er i et tekstobjekt (for eksempel en tekstramme eller en tegning), og inneholder formaterings- og justeringsfunksjoner.

Linja Egenskaper for tegneobjekter

Verktøylinja Egenskaper for tegneobjekter inneholder formaterings- og justeringsfunksjoner for objektene du velger i dokumentet.

Bildelinje

Bildelinja vises når du setter inn eller velger et bilde i et regneark.

Formellinja

Bruk denne linja til å skrive inn formler.

Tegnelinja

Verktøylinja Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pila siden av en knapp for å åpne verktøylinja som inneholder flere kommandoer.

Verktøylinja

Bruk verktøylinja for å få tilgang til funksjoner som brukes ofte.

Formateringslinja

Formateringslinja inneholder grunnleggende funksjoner du kan bruke til manuell formatering.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om det gjeldende regnearket.

Klassifikasjonslinje

Klassifikasjonslinjen inneholder verktøy som sikrer håndteringen av dokumentet

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.