Työkalurivit

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tässä alavalikossa luetellaan käytettävissä olevat työkalurivit. Lyhyesti: tässä on yleiskuvausta LibreOfficen työkalupalkkien oletuskokoonpanoista.

Tulostuksen esikatselu- palkki

Valittaessa Tiedosto - Tulostuksen esikatselu tulee myös Tulostuksen esikatselu -palkki näkyviin.

Lisää

Napsautettaessa kuvakkeen viereistä nuolivalitsinta avautuu Lisää-palkki, jolla voidaan lisätä kuvia ja erikoismerkkejä käsiteltävään taulukkoon.

Tekstin muotoilu -palkki

Tekstin muotoilu -palkki tulee esiin, kun kohdistin on tekstiobjektissa, kuten tekstikehyksessä tai piirroksessa. Palkissa on muotoilu- ja tasaustoimintoja.

Piirroksen ominaisuudet -palkki

Laskentataulukon valituille piirroksille löytyy Piirroksen ominaisuudet -palkista muotoilu- ja kohdistustoiminnot.

Kuva-palkki

Kun laskentataulukkoon lisätään kuva, saadaan myös Kuva-palkki esille.

Kaavarivi

Kaavariviä käytetään lausekkeiden kirjoittamiseen.

Piirros-palkki

Piirros-palkissa on yleisimmät muokkausvälineet. Napsauttamalla kuvakkeen viereistä nuolta aukeaa työkalupalkki, josta voi valita lisätoimintoja.

Työkalut-palkki

Työkalut-palkista löytyy kokoelma usein käytettyjä toimintoja.

Muotoilu-palkki

Muotoilu-palkissa on perustoiminnot, joita käytetään solujen yksityiskohtaisessa muotoilussa.

Tilarivi

Työstettävän taulukon tilatietoja näkyy tilarivillä.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Oletus-palkki

Oletus-palkki näkyy kaikissa LibreOffice-sovelluksissa.