Γραμμές εργαλείων

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Αυτό το υπομενού εμφανίζει τις γραμμές εργαλείων που είναι διαθέσιμες στα υπολογιστικά φύλλα.Αυτή η σύνοψη περιγράφει τη διαμόρφωση της προεπιλεγμένης γραμμής εργαλείων για το LibreOffice.

Γραμμή προεπισκόπησης εκτύπωσης

Η γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης εμφανίζεται όταν επιλέγετε Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Εισαγωγή

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή , από όπου μπορείτε να προσθέσετε στο τρέχον φύλλο γραφικά αντικείμενα και ειδικούς χαρακτήρες.

Γραμμή μορφοποίησης κειμένου

Η γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση κειμένου εμφανίζεται όταν ο δείκτης βρίσκεται μέσα σε ένα αντικείμενο κειμένου, όπως ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα αντικείμενο σχεδίασης, και περιέχει εντολές μορφοποίησης και στοίχισης.

Γραμμή ιδιοτήτων αντικειμένου σχεδίασης

Η γραμμή Ιδιότητες αντικειμένου σχεδίασης που περιέχει εντολές για τη μορφοποίηση και τη στοίχιση επιλεγμένων αντικειμένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Εργαλειοθήκη εικόνας

Η γραμμή Εικόνα εμφανίζεται όταν εισάγετε ή επιλέγετε μια εικόνα σε ένα φύλλο.

Γραμμή μαθηματικών τύπων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη γραμμή για να εισάγετε τύπους.

Γραμμή σχεδίασης

Η γραμμή Σχεδίαση περιέχει τα συχνά χρησιμοποιημένα εργαλεία επεξεργασίας. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα σε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια γραμμή εργαλείων που περιέχει τις πρόσθετες εντολές.

Γραμμή εργαλείων

Χρησιμοποιήστε τη γραμμή Εργαλεία για να έχετε πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές.

Γραμμή μορφοποίησης

Η γραμμή Μορφοποίηση περιέχει βασικές εντολές για τη χειροκίνητη εφαρμογή μορφοποιήσεων στο έγγραφο.

Γραμμή κατάστασης

Η Γραμμή Κατάστασης εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το ενεργό φύλλο.

Γραμμή διαβάθμισης

Η γραμμή Διαβάθμισης περιέχει εργαλεία για να βοηθήσουν τον ασφαλή χειρισμό εγγράφων.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Βασική γραμμή εργαλείων

Η Βασική γραμμή εργαλείων είναι διαθέσιμη σε κάθε εφαρμογή του LibreOffice .