Værktøjslinjer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Denne undermenu viser de værktøjslinjer, som er tilgængelige i regneark.Dette overblik beskriver standard værktøjslinjekonfiguration til LibreOffice.

Vis værktøjslinjen forhåndsvisning

Værktøjslinjen Vis udskrift bliver vist, når du vælger Filer - Vis udskrift.

Indsæt

Klik pilen ved siden af ikonet for at åbne Indsæt værktøjslinjen, hvor du kan tilføje grafik og specialtegn til det aktuelle ark.

Tekstformateringslinje

Tekstformateringslinjen, som vises når markøren er i et tekstobjekt, såsom en tekstramme eller et tegneobjekt, indeholder formaterings- og justeringskommandoer.

Tegneobjektegenskabslinje

Tegneobjektegenskabslinjen for objekter som du vælger i arket, indeholder kommandoer til formatering og justering.

Værktøjslinjen Billeder

Værktøjslinjen Billede bliver vist, når du indsætter eller markerer et billede i et ark.

Formellinje

Brug denne linje til at indtaste formler.

Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Dispositionsvisning indeholder de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Værktøjslinjen Funktioner

Brug værktøjslinjen Funktioner for at tilgå ofte anvendte kommandoer.

Formateringslinje

Formateringslinjen indeholder grundlæggende kommandoer til at foretage manuel formatering.

Statuslinje

Statuslinjen viser information om det aktuelle ark.

Klassificeringslinje

Klassificeringslinjen indeholder værktøjer til at sikre dokumenthandlinger.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Standardlinje

Standardlinjen er tilgængelig i alle LibreOffice-programmer.