Nástrojové lišty

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

V této podnabídce jsou vypsány nástrojové lišty dostupné v sešitech.Tento přehled popisuje výchozí nastavení nástrojových lišt v LibreOffice.

Lišta Náhled tisku

Lišta Náhled tisku je zobrazena, když zvolíte Soubor - Náhled tisku.

Vložit

Klepnutím na šipku vedle ikony bude otevřena nástrojová lišta Vložit , kde je možné do aktuálního listu vložit obrázky nebo speciální znaky.

Lišta Formátování textu

Lišta Formátování textu je zobrazena tehdy, je-li kurzor umístěn uvnitř objektu s textem, jako například v textovém rámci nebo v objektu kresby. Obsahuje příkazy pro formátování a zarovnání.

Lišta Vlastnosti kresby

Lišta Vlastnosti objektu kresby pro objekty vybrané v listu obsahuje příkazy pro formátování a zarovnání.

Lišta Obrázek

Lišta Obrázek se zobrazí, když do listu vložíte obrázek nebo vyberete již vložený.

Lišta vzorců

Pomocí této lišty je možné zadávat vzorce.

Lišta Kresba

Lišta Kresba obsahuje často používané nástroje pro úpravy. Po klepnutí na šipku vedle ikony se otevře nástrojová lišta s dalšími příkazy.

Lišta Nástroje

Lištu Nástroje použijte pro přístup k nejčastěji používaným příkazům.

Lišta Formátování

Lišta Formátování obsahuje základní příkazy pro ruční formátování.

Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje informace o aktuálním listu.

Lišta Klasifikace

Lišta Klasifikace obsahuje nástroje napomáhající bezpečnému nakládání s dokumenty.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.