Ленти с инструменти

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

В това подменю са изброени лентите с инструменти за работа с електронни таблици.Този обзорен раздел описва подразбираната конфигурация на лентите с инструменти в LibreOffice.

Лента Мостра за печат

Лентата Мостра за печат се показва, когато изберете Файл - Мостра за печат.

Вмъкване

Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лентата с инструменти Вмъкване, с която можете да добавяте графики и специални знаци в текущия лист.

Лента Форматиране на текст

Лентата Форматиране на текст се вижда, когато курсорът е в текстов обект – например текстова рамка или графичен обект с текст. Тя съдържа команди за форматиране и подравняване.

Лента Свойства на графичен обект

Лентата Свойства на графичен обект съдържа команди за форматиране и подравняване на избраните обекти от листа.

Лента Изображение

Лентата Изображение се показва, когато вмъкнете или изберете изображение в лист.

Лента Формули

Тази лента служи за въвеждане на формули.

Лента Рисунка

Лентата Рисунка съдържа най-често използваните инструменти за редактиране. Натиснете стрелката до бутон, който има такава, за да отворите лента с допълнителни команди.

Лента Инструменти

Лентата Инструменти служи за достъп до най-често използваните команди.

Лента Форматиране

Лентата Форматиране съдържа основни команди за ръчно форматиране.

Лента за състоянието

Лентата за състоянието показва информация за текущия лист.

Лента „Класификация“

Лентата Класификация съдържа инструменти за работа с поверителни документи.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Лента Стандартни

Лентата Стандартни е достъпна във всяко от приложенията на LibreOffice.